EU OPS: nieuwe Europese wetgeving nog geen echte erkenning voor cabin crew

250px-european_flag_svgMet ingang van 16 juli 2008 krijgt Europa te maken met nieuwe Europese wetgeving op het gebied van vliegveiligheid. In dat kader organiseerde de ETF (European Transport Workers’ Federation) op 3 en 4 mei 2007 in Parijs een training om de leden inzicht te geven in de effecten die deze regelgeving zal hebben op de werkzaamheden en werkomstandigheden van cabin crew. FNV Bondgenoten/Cabin Pressure was hier als enige Nederlandse vakbond vertegenwoordigd in de persoon van Petra Fraanje (senior purser, juriste en kaderlid van de vakbond).

Het gaat hier om de ‘Europese verordening 1899/2006 betreffende de harmonisatie van technische voorschriften en administratieve procedures op het gebied van de burgerluchtvaart’, in het kort EU OPS genaamd. 
Een belangrijk verschil met eerdere Europese wetgeving op dit gebied is het feit dat deze regeling rechtstreeks, in zijn geheel bindend zal zijn voor alle Europese lidstaten. In geval van overtreding kan een partij (inclusief de werknemer) meteen naar de nationale rechter stappen of naar de Europese Commissie. Overtreding kan gevolgen hebben voor de vergunning van de exploiterende maatschappij.

In deze EU OPS is 1 hoofdstuk geheel gewijd aan cabin crew. Hierin treffen we bepalingen aan die we over het algemeen ook in ons Flight Safety and Security Manual terugvinden. Daarnaast is er een hoofdstuk waarin minimumnormen worden gegeven t.a.v. vlieg- en diensttijdbeperkingen en rusttijden voor zowel cockpit crew als cabin crew. Deze regels worden geacht een ondergrens aan te geven. Mochten er in de lidstaten betere regelingen bestaan (b.v. in een CAO) dan blijven die uiteraard gelden.

Het Cabin Crew Committee van de ETF (CCC) is zeer ontevreden over één belangrijk punt zoals dat nu in de EU OPS is geregeld. Het CCC maakt zich namelijk sterk voor de erkenning van cabin crew als veiligheidsdeskundigen. Gezien de steeds belangrijkere rol die cabin crew speelt in zaken als vliegveiligheid, security en eerste hulpverlening aan boord, wil het CCC dat de lidstaten, op grond van Europese wetgeving, verplicht worden deze status van cabin crew te erkennen middels een certificatie zoals ook vliegers en andere werknemers in de transportsector die kennen. Ondanks een flinke lobby is aan deze wens slechts deels tegemoet gekomen in de EU OPS. Hierin spreekt men wel over een zogenaamd ‘attestation’, te verkrijgen na afronding van de initiële flight safety training, maar deze is afhankelijk van de vergunning tot vluchtuitvoering van de werkgever. Volgens de CCC is de ‘attestation’ wel een soort van erkenning, echter in de verordening wordt niet voldoende gedefinieerd aan welke eisen deze initiële training moet voldoen. Bovendien wordt de training door de luchtvaartmaatschappij zelf gegeven en niet door een onafhankelijke instantie.

Eind mei vindt er in Brussel weer overleg plaats over deze regeling in een werkgroep van de Europese Commissie. Het CCC wil dan een symbolische actie houden ter ondersteuning van haar eis dat erkenning van cabin crew als professionele beroepsgroep een MUST is. In oktober 2007, wanneer de definitieve stemming gehouden wordt, wil het CCC een stiptheidsactie/blokkade organiseren. Zij vragen daarbij om samenwerking in alle Europese landen, eventueel ook met collega’s van de grond (passage). Hoe e.e.a. vorm gegeven zal worden, is nog niet bekend, maar daar wordt stevig over gedebatteerd. Het is een zwaar en heet hangijzer voor het CCC. Men is van plan om het zeer hoog te spelen indien wij daar allen, als cabin crew, achter staan en aan mee willen werken.

Mocht je naar aanleiding van dit artikel interesse hebben om je namens FNV Bondgenoten/Cabin Pressure aan te melden voor de symbolische actie in Brussel in mei, stuur dan een mail naar . Zodra de exacte datum bekend is, word je daar zo snel mogelijk over geïnformeerd.

Redactie Cabin pressure, i.s.m. Petra Fraanje