Toelichting op het vertrek van Erik Varwijk.

Vandaag is door de directie van de KLM uitleg gegeven aan de grondorganisatie van Cabin Inflight Services, vertegenwoordigers van de bonden en Groepscommissie 31, over het vertrek van Erik Varwijk en zijn mogelijke opvolging. Zoals eerder beloofd, brengen we je hier op de hoogte van het verloop van de bijeenkomst.

President Directeur Peter Hartman zei te betreuren dat er kennelijk mensen zijn geweest  die voortijdig de pers hebben ingelicht. Er is namelijk nog geen advies door de Ondernemingsraad uitgebracht over de besturing van de KLM en het traject “inspraak bij benoemingen” is nog niet afgerond. De OR lijkt daarmee voor voldongen feiten te worden geplaatst en dat is geenszins de bedoeling.

In de samenwerking met Air France is er gekozen voor een andere aansturing van de KLM-organisatie en onderdeel daarvan is ook International Sales en Commercial. Erik Varwijk is daarvoor de beste kandidaat, aldus Hartman. Varwijk gaf aan dat hij uiteraard de nieuwe functie graag wil aanvaarden, maar dat het niet goed voelt om na 8 maanden al weg te gaan bij Cabin Inflight Services. Er is inmiddels veel in werking gezet ter verbetering van de aansturing en de uitvoering van de werkzaamheden en de communicatie tussen management en medewerkers, maar dat proces is volgens Varwijk nog lang niet af. Erik Varwijk heeft er echter het volste vertrouwen in dat zijn beoogd opvolger, Bart Vos, zal werken aan het versterken van de relatie met het cabinepersoneel en het ingezette proces op een goede manier zal afmaken. Het businessplan zal worden uitgevoerd zoals overeengekomen en het budget wordt niet aangetast. Bart Vos wordt getypeerd als een betrouwbaar en betrokken manager met een jarenlange en brede ervaring binnen de KLM.

De bedrijfsleiding heeft aangegeven dat het managementteam van Cabin Inflight Services door middel van zorgvuldige communicatie de onrust onder het cabinepersoneel dient weg te nemen. Daarbij werd door Peter Hartman benadrukt dat Flight Operations en Cabin Inflight Services niet zullen worden samengevoegd. Bovendien zullen wij geen filiaal van Air France in Nederland worden. Ons eventuele nieuwe uniform zal geen Air France uniform zijn!

FNV Bondgenoten/Cabin Pressure betreurt het dat er al na 8 maanden een nieuw hoofd Cabin Inflight Services komt. Wat we tijdens de bijeenkomst kenbaar hebben gemaakt, is dat wij verwachten dat er een zorgvuldige communicatie naar het cabinepersoneel zal plaatsvinden en dat wij de bedrijfsleiding zullen houden aan de gedane toezeggingen.

Redactie Cabin Pressure.