Advies kaderleden voor actie

Vandaag, 15 mei 2007, zijn de kaderleden (lees: actieve leden) van FNV Bondgenoten/Cabin Pressure bijeengekomen om het voorstel aan de leden met betrekking tot de impasse in de CAO-onderhandelingen te bespreken. In eerdere berichten (10 mei en 12 mei) heb je kunnen lezen hoe deze situatie is ontstaan en welke wegen we kunnen bewandelen om zo goed mogelijk aan de wensen van de leden te voldoen.

De kaderleden hebben besloten de leden te adviseren om vast te houden aan de oorspronkelijke voorstellen en daartoe de KLM met eventuele acties onder druk te zetten. Mochten de leden besluiten om dit advies niet te volgen dan zal de onderhandelingsdelegatie op 29 en 30 mei alsnog koersen op een onderhandelingsresultaat met daarin opgenomen het voorgestelde protocol voor een WRR Werkgroep.

Het woord is dus aan de leden! Gebruik het unieke recht om allen je stem uit te brengen!

Vooruitlopend op de brief met stembiljet die vrijdag as. bij de leden in de brievenbus ligt, hebben we een artikel gepubliceerd met meer informatie over de ontstane situatie. Je kunt dit achtergrondartikel gebruiken voor het maken van een zorgvuldige afweging.

Redactie Cabin Pressure