Installatie Ondernemingsraad en Groepscommissie

Op 1 juni aanstaande worden de nieuwe Ondernemingsraad en Groepscommissies geïnstalleerd. FNV Bondgenoten / Cabin Pressure heeft voor het eerst deelgenomen aan de verkiezingen, en met succes. Maar liefst 2 van de 8 cabinezetels, ofwel 25% van de voor het cabinepersoneel beschikbare zetels in de OR, zijn toegevallen aan kandidaten van onze vakbond. Van de 20 zetels in Groepscommissie 31 (Inflight Services) gaan er 4 naar FNV Bondgenoten / Cabin Pressure.

Een fantastisch resultaat voor een nieuwkomer. Maar wel een nieuwkomer met veel kennis en ervaring. De nieuwgekozen leden van beide organen kunnen rekenen op de professionele ondersteuning van de FNV-organisatie.

Dankzij de geweldige steun van een aanzienlijk deel van het cabinepersoneel kunnen we nu nog effectiever meepraten, meedenken en meebeslissen. In de medezeggenschapsorganen van het bedrijf zijn we heel nauw betrokken bij de dagelijkse praktijk. Vanaf volgende maand zullen ook FNV’ers bij toerbeurt het bekende groene Groca-bulletin volschrijven. In samenspraak met de VNC moet nog worden besloten wie de plekken in de verschillende subcommissies gaan invullen.

De gekozen vertegenwoordigers van FNV Bondgenoten / Cabin Pressure zijn:

In de Ondernemingsraad:
• Wil Fortgens
• Huib den Ouden
• Esther Klasens (plaatsvervangster)
• Astrid Jansen (plaatsvervangster)

In Groepscommissie 31:
• Esther Klasens
• Stefan Geerlings
• Marck de Jonge
• Frank Tabbers

Hoewel Huib den Ouden (kandidaat nr. 8 voor de Groepscommissie) met voorkeursstemmen in de Groepscommissie is gekozen, heeft hij besloten zijn zetel aan Frank Tabbers af te staan. De reden daarvoor is dat een positie in de Groepscommissie, in combinatie met zijn functie in de OR en zijn vakbondsactiviteiten als secretaris van het Dagelijks Bestuur, een te zware belasting zou zijn.

In de Groepscommissie zit overigens nóg een FNV’er: Rob Soerel. Hij vertegenwoordigt de grondfunctionarissen bij Inflight Services en heeft tevens een plaatsvervangende zetel in de Ondernemingsraad. Voor een overzicht van alle leden van de Ondernemingsraad en Groepscommissies verwijzen we je naar de pagina’s van de Ondernemingsraad op MyKLM.                                                   (Tabblad Mijn Werkgever>Ondernemingsraad)

We wensen alle leden van de Ondernemingsraad en Groepscommissie 31 succes bij het behartigen van onze gezamenlijke belangen.

Redactie Cabin Pressure