Negatief advies bij eindbod

Door de kadergroep (actieve leden) van FNV Bondgenoten/Cabin Pressure is kennisgenomen van het eindbod zoals dat door de KLM is uitgebracht voor de CAO voor het KLM Cabinepersoneel 2007/2009.

Na rijp beraad is geconcludeerd dat het eindbod met een negatief advies zal worden voorgelegd aan de leden. Op hoofdlijnen zijn daarbij de overwegingen:

  • Er is sprake van een goed loonbod.
  • Er wordt niets gedaan aan het verlagen van de werkdruk, omdat de aangeboden maatregelen die tot verlaging van de werkdruk zouden kunnen leiden, door de KLM worden gecompenseerd met maatregelen die (elders) tot verhogen van de werkdruk leiden.
  • Het is nog meer dan eerder in het Cao-traject duidelijk geworden dat de KLM de discussie over maatregelen uit het loopbaanakkoord en de overige efficiencymaatregelen die zijn genomen niet wil voeren (P boven de sterkte, algebraïsch afronden, 7 blokkensysteem, etc). en deze discussie voor eens en altijd wil beëindigen.

FNV Bondgenoten/Cabin Pressure staat voor gezond en goed beloond werk waarin je zo veel mogelijk zeggenschap hebt over jouw indeling en daarmee de balans tussen werk en privéleven. Het eindbod van de KLM legt de nadruk op één van die elementen (beloning) en dat maakt het voor de Cabin Crew zeker bezien op de lange termijn tot een slecht eindbod. "Werkdruk en daarmee mijn gezondheid laat zich niet afkopen" en "Er is meer in het leven dan een leuke goed betaalde baan", zijn uitspraken die meer en meer gehoord worden en ons bevestigen in de opvatting dat we met onze inzet op de goede weg zitten.

Met haar advies zit de kadergroep van FNV Bondgenoten/Cabin Pressure op één lijn met het bestuur van de VNC en is er nog altijd sprake van één front bij de vakbonden voor Cabinepersoneel. Voor het intact houden van die gemeenschappelijke lijn hebben we niets van onze eigen inzet moeten inleveren. Dat biedt perspectief voor het moment dat het tot een gemeenschappelijke afwijzing van het eindbod komt en eventueel de strijd met de KLM moet worden aangegaan. Voor het echter zover is, is het woord aan onze leden. Zij beslissen over aanvaarden of afwijzen!

In de loop van de komende week ontvangen alle leden een toelichtende brief, de officiële tekst van het eindbod en een stembiljet op hun huisadres. Al de leden worden dus in staat gesteld om hun stem te laten horen. Zij besluiten met behulp van het advies en de toelichting of het eindbod naar de prullenbak wordt verwezen of niet. Laat je stem niet verloren gaan en laat ons weten waar jij staat in de beoordeling van het eindbod van de KLM.

Nog geen lid? Meld je aan via de link op deze site!

Redactie Cabin Pressure in samenwerking met de onderhandelingsdelegatie