Toelichting antwoordenvelop

Gisteren, 7 juni 2007, is een brief naar alle FNV Bondgenoten/Cabin Pressure leden gegaan over de ledenraadpleging met betrekking tot het CAO eindbod van de KLM. Hierin vind je ook het protocol voor de CAO’s van 2007-2009, een stembiljet en een antwoordenvelop.

Hoewel het ook in de brief staat kunnen we ons voorstellen dat er onduidelijkheid zou kunnen zijn met betrekking tot de envelop, waar prominent ruimte is ingeruimd voor de afzender. Voor alle duidelijkheid: hier hoef je NIETS bij te vermelden – uiteraard is het stemformulier geheel anoniem.

We hopen hiermee mogelijke onduidelijkheid te hebben weggenomen en we hopen uiteraard op een zo hoog mogelijke respons! Hoe meer stemmen we binnen krijgen, hoe duidelijker het signaal.

Mochten er trouwens nog andere vragen rijzen naar aanleiding van de brief, het protocol of het stembiljet, dan verwijzen we je graag naar www.cabinpressure.nl waar je je antwoord wellicht kan vinden. Als dat niet het geval is, schroom dan niet te mailen naar

Redactie Cabin Pressure