EINDBOD AFGEWEZEN, ACTIES OP KOMST!

De uitslag van de ledenraadpleging is bekend. In korte tijd wordt er opnieuw geschiedenis geschreven. Na de erkenning als cao-partij in januari 2007 mogen we nu ook het eerste officiële actiebesluit binnen Cabin Inflight Services bekend maken. Ruim 90% van de leden heeft het eindbod van de KLM afgewezen en ruim 90% van de leden stemt vóór acties. Het aantal teruggestuurde stemformulieren ligt op bijna 54%. Kortom, een heel duidelijke uitslag en een groot draagvlak voor acties!

In de geluiden die wij rond de ledenraadpleging mochten horen en lezen, klonk vooral door dat de collega’s zich miskend voelen door de KLM als het gaat om de toegenomen werkdruk. Dat gevoel wordt nog eens versterkt door het feit dat de KLM tegen iedere maatregel die verlichting van de werkdruk brengt  direct een andere plaatst die  tot verzwaring leidt. Dat is wat wij noemen: “een sigaar uit eigen doos”. Op een dergelijk beleid zit het cabinepersoneel niet te wachten gezien de uitslag van de stemming en daarom zal onder leiding van FNV Bondgenoten/Cabin Pressure een informatie-, mobilisatie- en actietraject worden gestart.

De komende dagen zal de kadergroep (de actieve leden) met steun van de adviseurs en juristen van FNV Bondgenoten hard aan het werk gaan om een ultimatum te schrijven en de acties voor te bereiden.

Ook gaan we de komende dagen met de VNC de aard van de samenwerking op dit gebied afstemmen en de eventuele gezamenlijke strategie bepalen. Zodra daar meer over bekend is horen/lezen jullie dat.

Maandag 25 juni komt het actiecomité bij elkaar om het actietraject verder uit te werken. Voor hen, maar ook voor alle leden van FNV Bondgenoten/Cabin Pressure en hun sympathisanten breken er drukke tijden aan. Immers, de KLM heeft niet zo maar een eindbod uitgebracht en dus zal er druk nodig zijn om de werkgever op andere gedachten te brengen. Gelukkig hebben we onze naam mee. Met elkaar kunnen we voor de nodige Cabin Pressure gaan zorgen. We rekenen daarbij op de medewerking van al onze leden wanneer het actiecomité hen oproept om met elkaar de druk te gaan opvoeren.

Natuurlijk maken we ons ultimatum via deze site bekend op het moment dat het aan de KLM wordt overhandigd. Het behoeft echter geen betoog dat het terugdringen van de werkdruk daarin een centrale positie zal gaan innemen.

Redactie Cabin Pressure