Historische eerste actiedag

Historische eerste actiedag van KLM cabinepersoneel!!

KLM cabineleden FNV actie Dinsdagmiddag 3 juli 2007 is de allereerste demonstratieve actie van het KLM cabinepersoneel een historisch feit geworden. Ondanks het slechte weer was de massale opkomst een opsteker en een goede opmaat naar eventuele volgende acties. Ruim 600 cabinecollega's waren op de been vlakbij de Dutch Dakota Association (DDA) waar het afscheid van scheidend KLM president-directeur Leo van Wijk plaats had. De manifestatie stond in het kader van "Ga je mee Leo uitzwaaien".

De actievoerders konden vanaf het Bemanningencentrum en de parkeerterreinen P30 en P40 vanaf 13.00 gebruik maken van actiebussen, geregeld door FNV Bondgenoten en de VNC, om het actieterrein naast de DDA te bereiken. Hier werden aan de verzamelde menigte T-shirts, paraplus en ander materiaal uitgedeeld. Door de vrolijke spreekkoren, toepasselijke muziek, warme drankjes en toespraken van de woordvoerders van FNV Bondgenoten en de VNC was er spake van een geëngageerde en inspirerende sfeer. De constant neerdalende regen werd ondertussen met de feloranje FNV paraplu het hoofd geboden.

KLM cabineleden FNV actie Dat de demonstratie de nodige aandacht trok, bleek niet alleen uit het feit dat vele KLM-ers op kantoor zich voor de ramen verzamelden en door de toegestroomde pers, maar dat uiteindelijk KLM's hoofd P&O, Dhr. Kooijman, werd verleid het podium te beklimmen om de menigte toe te spreken. Door hem werd de toezegging gedaan de onderhandelingen te hervatten op donderdag 5 juli 2007. Kordaat werd door onze onderhandelaar Leen van der List daarop ingesprongen door aan te geven dat de verwachting is dat er dan zaken kunnen worden gedaan.

Aan het eind van de manifestatie werd er onder het oog van de talrijk aanwezige pers, in een lange optocht tot aan de hangar van de DDA gelopen. Daar werden onder aanmoediging van een doorbrekende zon, diverse liedjes en koren aangeheven om duidelijk te maken dat we gehoord en gezien willen worden en dat onze problemen een serieuze behandeling van het bedrijf verdienen.

KLM cabineleden FNV actie

Voor de KLM zal na vandaag duidelijk zijn dat de eventuele schroom bij de achterban van de beide vakbonden om actie te voeren nu definitief verdwenen is. Zoals reeds genoemd worden de onderhandelingen donderdag 5 juli hervat. Dan zal blijken of KLM bereid is om in beweging te komen of dat de druk door ons verder moet worden opgevoerd. Wij roepen daarom iedereen op de website goed in de gaten te houden voor het laatste nieuws en eventuele komende acties.

NA DEZE GOEDE START, NU VOLHOUDEN...want onder druk wordt uiteindelijk alles vloeibaar!!!

Redactie Cabin Pressure

klik hier voor de fotoreportage