FNV Bondgenoten/Cabin Pressure op de kaart!

Nog geen half jaar geleden stond een groep actieve leden van het eerste uur voor het Bemanningencentrum leden te werven voor een nieuwe cabinebond. Kort daarna erkende de KLM FNV Bondgenoten/Cabin Pressure als onderhandelingspartner, deden we met succes mee aan de verkiezingen voor de OR en Groepscommissie en drukten we met een  geslaagde demonstratie en kennis van zaken ons stempel op de CAO-onderhandelingen.

header_fnvlogoDat we deze proeven van bekwaamheid met goed gevolg doorstonden, was mede te danken aan de input en steun van de leden, de gedrevenheid van de actieve leden en het kunnen terugvallen op een grote organisatie als FNV Bondgenoten.

In voorbereiding op de CAO-onderhandelingen konden in maart al onze leden aangeven welke punten zij belangrijk vonden en welke waarde zij aan ieder punt toekenden. De respons was niet alleen hoog, ook kregen we vaak te horen dat men nooit eerder door de vakbond om zijn/haar persoonlijke mening was gevraagd. Uit de enquête kwam naar voren dat onze leden, naast een structurele loonsverhoging, veel belang hechtten aan het terugplaatsen van de “Purser boven de sterkte”, een adequate aanpak van de hoge werkdruk in het algemeen en Europa in het bijzonder en afschaffing van de talenrecurrent. Deze en andere zaken maakten dan ook deel uit van de CAO-voorstellen aan de KLM. Bovendien hielden we ook nog ‘even’ een Quick Scan Werkdruk om de ervaren werkdruk binnen het korps in kaart te brengen en de resultaten hiervan te gebruiken tijdens de CAO-onderhandelingen.

In alle onderhandelingsfasen werd er goed samengewerkt met de VNC. Veel collega’s waren bang dat de KLM de twee vakbonden tegen elkaar uit zou spelen. Als grootste Nederlandse vakbond kent FNV Bondgenoten echter als geen ander de valkuilen van het uitgespeeld worden en het zien van kansen en bedreigingen in het onderhandelingsproces. Op initiatief van FNV Bondgenoten vonden er regelmatig schorsingen van de onderhandelingen plaats om af te stemmen met de VNC. Meer dan eens was onze bestuurder Leen van der List, namens beide bonden woordvoerder tijdens de onderhandelingen.

Het eindbod van de KLM in mei was voor de grondbonden en vliegersvakbond VNV voldoende, maar aan de eisen van de cabinebonden kwam de KLM bij lange na niet tegemoet. De kaderleden van FNV Bondgenoten/Cabin Pressure kwamen de volgende dag met een negatief stemadvies voor de leden en de vraag of men bereid zou zijn om door middel van acties de eisen kracht bij te zetten. De bonden dreigden na de afwijzingen door de leden met ultimatums en acties. Met de kennis en meer dan een eeuw ervaring van FNV Bondgenoten op dit vlak organiseerden beide bonden een eerste demonstratieve actie tijdens de afscheidsreceptie van Leo van Wijk. Zo’n 400 collega’s trotseerden op 3 juli regenbuien en windstoten. Dat beide bonden de handen ineensloegen, was voor velen een reden gehoor te geven aan de oproep tot actie.

Twee dagen later hervatten KLM en bonden de onderhandelingen. Daarbij werd door FNV Bondgenoten/Cabin Pressure gezocht naar creatieve oplossingen. De gevonden oplossingen resulteerden in het onderhandelingsresultaat dat nu op tafel ligt. Wij geloven dat in dit resultaat aan alle functies en tewerkstellingen (Europa/ICA) recht is gedaan en dat we daarmee grotendeels aan de wensen van de leden tegemoet zijn gekomen. Zo komt de Purser weer boven de sterkte op de langere vluchten, waarmee ook de veiligheid tijdens de rust is gewaarborgd. De schema’s op Europa ondergaan een verlichting door een extra dag reisverlof indien men meer dan twee keer voor 6.00 uur in één BIP aanmeldt op SPL of buitenstation. Ook krijgt men vanaf een deeltijdpercentage van 80% de mogelijkheid een vierde type te vliegen, waardoor vooral degenen met B737 en A330 in het pakket meer adempauze kunnen krijgen. Deze maatregelen brengen de werkdruk omlaag. Dat is een begin, want een onafhankelijk bureau gaat onderzoeken hoe het verder met de werkdruk is gesteld en welke oplossingen daarvoor mogelijk zijn.. Hiervoor wordt een werkgroep samengesteld die bestaat uit vertegenwoordigers van de vakbonden en de KLM. De WRR komt hier zeker ook opnieuw ter sprake. Dit was een andere wens van FNV Bondgenoten/Cabin Pressure. Bovendien is ook de afschaffing van de talenrecurrent in de huidige vorm  een feit. Deze geldt alleen nog voor het Engels. Tenslotte sluit de overeengekomen loonsverhoging aan bij de realistische inzet van onze leden.

Het pakket aan maatregelen dat er nu ligt, is het resultaat van nieuwe verhoudingen binnen de vertegenwoordiging van het KLM-Cabinepersoneel. De oorspronkelijke FNV Bondgenoten/Cabin Pressure voorstellen, opvattingen en ideeën zijn volgens ons heel herkenbaar in het resultaat terug te vinden. Weinig bonden binnen het overleg met de KLM kunnen dat zeggen, wanneer zij het resultaat kritisch beoordelen. We hebben dat bereikt zonder dat de breed levende angst in het korps om door onze werkgever te worden uitgespeeld tegen de VNC is bewaarheid. Hiermee staat FNV Bondgenoten/Cabin Pressure duidelijk op de kaart en verdient zij de steun van het korps!

Zoals altijd is het laatste woord over het door ons bereikte resultaat aan de leden. Volgende week ligt het CAO-protocol met stembiljet bij hen in de brievenbus. Wil je in de toekomst ook meepraten en meestemmen, word dan lid. Het werkt!

Redactie Cabin Pressure