In afwachting van de uitkomst van het referendum.

Na het bereikte onderhandelingsresultaat voor een CAO voor het KLM Cabinepersoneel op 9 juli jl., hebben wij onze leden geïnformeerd door middel van een brief op het huisadres. Alle andere geïnteresseerden hebben onze berichtgeving hierover kunnen volgen op onze website.

Veel collega’s zijn inhoudelijk en zeer betrokken met elkaar in discussie op de route en ook via het forum. Zoals ook eerder tijdens het onderhandelingsproces, zijn mensen op zoek naar informatie en reacties vanwege allerlei ontwikkelingen naar aanleiding van het CAO resultaat. De redactie ontvangt dan ook veel emails van zowel leden als niet leden met vragen, meningen en opmerkingen.

Zoals iedereen weet geloven wij in de macht van onze leden. Daarom hebben we wederom een referendum uitgeschreven en heeft iedereen een stembiljet ontvangen waarmee men zich tot 11 augustus kan uitspreken voor of tegen het bereikte reslutaat. Die uitslag is bindend. Dat vinden wij democratisch en zo hoort het.

We denken dat we in onze begeleidende brief voldoende uitvoerig de achtergronden van het resultaat hebben beschreven en het bijgevoegde protocol is duidelijk. Evenals tijdens het vorige referendum willen we onze leden de gelegenheid geven om zoveel mogelijk met eigen argumenten tot een besluit te komen. Om de uitslag van de stemming zo min mogelijk te beïnvloeden zijn we erg terughoudend met het plaatsen van opinies en achtergrondartikelen. Dat zal zo blijven tot de bekendmaking van de uiteindelijke uitslag rond maandag 13 augustus.

Het lijkt dus komkommertijd te zijn, maar schijn bedriegt. Achter de schermen zijn we volop bezig met het behartigen van de belangen van het korps. Dat betreft individuele zaken, maar natuurlijk ook korpsbrede ontwikkelingen die tijdens het maandelijkse cabine overleg aan de orde komen en moeten worden uitgewerkt.

We hopen dat we met dit artikeltje de achtergrond van de tijdelijke windstilte op de website hebben kunnen duidelijk maken en vertrouwen op een massale retourzending van stembiljetten!

Bel om lid te worden 0900 9690 (lokaal tarief) of gebruik de link op deze site. Vermeld daarbij duidelijk dat je KLM Cabine bent.

Redactie Cabin Pressure.