Mogelijke uitspraak standby-zaak 13 september 2007

Al enkele jaren is FNV Bondgenoten nauw betrokken bij de strijd van ex-standby’ers om hun standby-jaren mee te laten tellen bij hun senioriteit toen zij in vaste dienst kwamen bij de KLM. Wij vinden met hen dat zij onterecht benadeeld worden.  

Een aantal collega’s (FNV-leden) heeft met juridische ondersteuning van FNV Bondgenoten in hoger beroep over dit onderwerp geprocedeerd. Op 25 april 2006 (!) hebben KLM en FNV hun pleidooien voor het Gerechtshof gehouden. De uitspraak is helaas al 7 keer uitgesteld. De nieuw aangekondigde datum is vastgesteld op 13 september aanstaande. Hopelijk zal het langverwachte vonnis niet verder worden uitgesteld. Onze advocaat zal bij het Gerechtshof op spoed aandringen.

Van belang is dat ex-standby’ers die zich in dezelfde situatie bevinden, de verjaring van een eventuele vordering ‘stuiten’. Dat betekent dat vanaf dat moment geen verdere verjaring kan optreden. Veel van de bij onze vakbond aangesloten collega’s hebben dit al gedaan. FNV Bondgenoten/Cabin Pressure is hierbij behulpzaam en kan haar leden precies uitleggen hoe te handelen.

Neem hiervoor contact op met   De bij ons geregistreerde ex-standby leden hebben eerder deze week een brief over dit onderwerp op het huisadres ontvangen.

Redactie Cabin Pressure