Uitnodiging tot gesprek over uitvoering van CAO afspraken.

FNV Bondgenoten/Cabin Pressure is op vrijdag 24 augustus a.s., samen met de VNC, door de KLM uitgenodigd voor een gesprek. Aanleiding hiervoor is o.a. onze brief waarin staat dat tweederde van onze leden akkoord gaat met het CAO resultaat, maar waarin wij ook hebben aangegeven dat er veel wantrouwen heerst bij de achterban met betrekking tot de nakoming van de afspraken uit dit resultaat.

De KLM heeft per brief laten weten ons “uit te nodigen voor overleg met als doel eventuele onduidelijkheden weg te nemen en uitvoeringsafspraken te maken”.  Daar voegt de KLM nog aan toe dat dit overleg uitsluitend binnen de kaders van het akkoord kan plaatsvinden.

Wij begrijpen hier uit dat de afspraken, zoals op 9 juli gemaakt en door onze leden goedgekeurd, niet ter discussie staan, maar dat het in het gesprek daadwerkelijk zal gaan over het verduidelijken en waarborgen van een juiste uitvoering. Indien de KLM de overeengekomen afspraken zou willen wijzigen, dan geeft zij daarmee aan de overeenkomst  te willen openbreken. In dat geval zullen wij met aanvullende eisen komen.

Dat een gesprek als hiervoor geschetst plaatsvindt is overigens heel gebruikelijk bij onderhandelingen met bedrijven of bedrijfstakken waar sprake is van complexe CAO’s. Met dit soort gesprekken kan worden voorkomen dat interpretatieverschillen achteraf zouden kunnen leiden tot onduidelijkheden. FNV Bondgenoten/Cabin pressure hoopt hiermee fouten zoals gemaakt in het verleden te voorkomen en zodoende een begin te maken met het opbouwen van een sfeer van vertrouwen. Daarbij zullen alle partijen de wil moeten tonen tot het realiseren van noodzakelijke en constructieve uitvoeringsafspraken. Het resultaat van de besprekingen zullen we zo snel mogelijk publiceren.

Redactie Cabin Pressure in samenwerking met de onderhandelingsdelegatie.