Aanvaardbaar compromis bij finalisering winterschema's 2007/2008.

Toen de winterschema’s 2007/2008 door de KLM aan de Groepscommissie werden aangeboden, bleek dat op minimale verschillen de afrondingsfactor voor vijf bestemmingen net onder de 0.4 uitkwam. Concreet betekende dit één dag minder reisverlof op LAX, ORD, NBO, ATL en MNL. Dit was voor de Planning en Assignment Commissie (PAC) van de Groepscommissie aanleiding haar verantwoordelijkheid hiervoor terug te leggen bij de vakbonden. In goed overleg met de PAC is deze zaak door FNV Bondgenoten/Cabin Pressure en VNC opgepakt en is vervolgens een tweetal gesprekken gevoerd met de KLM.

In die gesprekken werd al vrij snel duidelijk dat de KLM formeel het recht heeft om de berekeningen te maken zoals zij heeft gedaan. Immers, de gehanteerde werkwijze komt overeen met wat helaas in september 2006 tussen het bestuur van de VNC en de KLM is afgesproken in het kader van het algebraïsch afronden. Afspraken die het bovendien mogelijk maken versneld te vliegen voor het bereiken van zogenaamde “crew-efficiency”.

Onder erkenning van het feit dat de KLM formeel het recht heeft te werken volgens deze gemaakte afspraken is er door FNV Bondgenoten/Cabin Pressure een klemmend beroep gedaan op de KLM. Gevraagd is om op bovengenoemde bestemmingen het verminderde reisverlof niet door te voeren in de winterschema’s. Als belangrijkste argument daarbij hebben we aangegeven, dat een dergelijke operatie beslist niet zou bijdragen aan het herstellen van het beschadigde vertrouwen tussen KLM Cabin Inflight Services en het cabinepersoneel.

De KLM is uiteindelijk (deels) gevoelig gebleken voor ons beroep en heeft besloten onverplicht en éénmalig op drie van de genoemde bestemmingen een dag extra reisverlof toe te kennen. Het betreft LAX, ORD en NBO.

Dit voorval illustreert overduidelijk dat we snel af moeten van de slechte afspraken met betrekking tot de manier van afronding van schema’s en toekenning van reisverlof. Ze roepen teveel het beeld op van “gesjoemel” en dat is niet goed voor het plezier om op reis te gaan en het beeld dat daardoor is ontstaan van de KLM als werkgever. Vooralsnog hebben we deze afspraken te accepteren als bestaande feiten. Noem ze maar de "lijken in de kast”, die we in de “erfenis” aantroffen toen we Cao-partij werden. Wij hopen de discussie over vorm en inhoud van een nieuwe regeling te kunnen voeren in de op initiatief van FNV Bondgenoten/Cabin Pressure afgesproken wetenschappelijke studie naar werkdruk en WRR in het Cao-akkoord.

Voorlopig ligt er vooral dankzij onze inzet een gebaar van de zijde van de KLM waarvan wij vinden dat die gewaardeerd mag worden. De betere regeling gaat er wat ons betreft komen. Bij die ontwikkelingen zullen we succesvoller zijn met de steun van nog meer cabinepersoneel. Meld je daarom aan als lid en help zo mee aan het uitdragen van onze successen, nu en in de toekomst van je vliegende carrière bij de KLM!

Redactie Cabin Pressure.