Eindelijk CAO voor KLM-Cabinepersoneel

Nadat op 24 augustus met de KLM nadere uitvoeringsafspraken zijn gemaakt, is de CAO voor KLM Cabinepersoneel 2007-2009 een feit. Ruim tweederde van onze leden was al van mening dat onze onderhandelingsdelegatie alles wat redelijkerwijs mogelijk was uit de besprekingen met de KLM heeft gehaald. Gisteren heeft ook de Ledenraad van de VNC ingezien dat het resultaat dat er nu ligt  het best haalbare is.

Begin juni wezen onze leden het eerste bod van de KLM resoluut van de hand. Ze wendden de ervaring van FNV Bondgenoten met actievoeren aan om, samen met VNC-leden, bij het afscheid van Leo van Wijk aandacht te vragen voor het onbegrip van de KLM voor de als hoog ervaren werkdruk. Met succes, want kort daarop gingen de onderhandelaars opnieuw met de werkgever om de tafel zitten. Een aanzienlijk beter resultaat was daarvan het gevolg. Toch was het nodig om meer nauwkeurige uitvoeringsafspraken te maken met de KLM, omdat het vertrouwen in het bedrijf onder het cabinepersoneel laag is. Die afspraken zijn gemaakt, zoals in het nieuwsbericht van 25 augustus op onze site te lezen is.

De komst van FNV Bondgenoten/Cabin Pressure als tweede cabinevakbond aan de onderhandelingstafel werpt nu reeds zijn vruchten af. Allereerst betekent het een frisse kijk op zaken die leven onder het cabinepersoneel. Daarnaast zijn enkele van de ideeën die wij hebben aangedragen, nu omgezet in CAO-afspraken. Het vrijwillig kunnen vliegen van een vierde vliegtuigtype, gericht op het verlichten van de werkdruk van met name diegenen die B737 en A330 vliegen, is daar een voorbeeld van. Ook een beperking van vroege meldingstijden op Europa op straffe van een extra verlofdag is een idee uit de FNV-keuken.

De terugkomst van de Purser boven de sterkte op álle vliegtuigtypes bleek op grond van in het verleden door de VNC gemaakte afspraken helaas onmogelijk. Mede dankzij de deelname van FNV Bondgenoten/Cabine Pressure aan de onderhandelingen kon deze slechte ‘deal’ gelukkig toch nog deels worden teruggedraaid. De Purser komt weer boven de sterkte op vluchten met een vliegtijd die langer is dan 11.30 uur of een GVDT hebben van 14.30 uur of langer. Met de bereikte salarisverhoging hebben wij een meer dan uitstekend resultaat binnengehaald.

Met de steun van onze leden konden wij bij deze CAO-onderhandelingen de deskundigheid en ervaring van een professionele vakbond en dito onderhandelingsdelegatie inbrengen in de onderhandelingen. Diezelfde deskundigheid en professionaliteit gaan wij inzetten bij de uitvoering van de CAO. Eén van de onderdelen daarvan is de studie naar de werkdruk, die op kosten van de KLM zal worden uitgevoerd. De eerste afspraken daarover zijn al gemaakt. In de werkgroep neemt in ieder geval een arbeidsdeskundige van FNV Bondgenoten plaats. Daarnaast hebben wij namen genoemd voor het invullen van het voorzitterschap van de werkgroep. In onze ogen moet dat iemand zijn uit wetenschappelijke hoek, met een respectabele staat van dienst op dit gebied.
Ook met betrekking tot PBS zijn wij uiterst alert. De garantie voor een harde 28-daagse indeling komt er, in tegenstelling tot wat de VNC op haar website vermeldt, dan wel niet; de FNV-delegatie in de PBS-werkgroep (vliegende collega’s met kennis van WRR en Arbeidstijdenwet) zal zich inspannen om de afspraken te bewaken die zijn gemaakt om een 28-daagse indeling dicht te benaderen.

De afschaffing van de talenrecurrent, die enkele jaren geleden werd afgesproken in het Protocol Loopbaanbeleid, zal voor velen goed nieuws zijn. Slechts de kennis van de Engelse taal zal eens in de drie jaar  worden getest. Dit gebeurt niet in de vorm van een examen in eigen tijd, maar geschiedt tijdens de vluchtuitvoering.

Dit zijn enkele van de belangrijkste details uit de nieuwe CAO voor het KLM-Cabinepersoneel en de bijbehorende uitvoeringsafspraken. We hopen dat we met de totstandkoming van deze CAO en de bijbehorende afspraken hebben bewezen als relatief kleine cabinevakbond voor een groot deel de kar te hebben getrokken.
Steun ons en bewijs jezelf een dienst door lid te worden van FNV Bondgenoten/Cabin Pressure.

Redactie Cabin Pressure