Uitspraak in zaak ex stand-by stewardessen wederom uitgesteld.

Zoals je wellicht weet is FNV Bondgenoten al jaren aan het procederen tegen de KLM over de inschaling van een aantal voormalige stand-by stewardessen. (Zie ons achtergrondartikel "FNV Bondgenoten naar de rechter voor ex stand-by stewardessen.").

De betrokkenen zijn allen lid van FNV Bondgenoten/Cabin Pressure. Op 25 april 2006 is in hoger beroep de zaak nog eens toegelicht aan de rechters van het gerechtshof. Het is echter niet ongebruikelijk dat een uitspraak enige keren uitgesteld wordt. Dat is eerder gebeurd op 19 juli 2007 en onlangs weer op 13 september jl. Onze advocaat heeft ons inmiddels een nieuwe datum genoemd waarop een uitspraak wordt verwacht. De planning is 8 november a.s.

Nadat er een uitspraak is geweest, zullen we nagaan wat dit betekent voor andere voormalige stand-by stewardessen. Daar kunnen we niet op voorhand iets over zeggen, omdat er op dit moment geen uitspraak is en we dus de argumentatie van de uitspraak niet kennen. Indien er mogelijkheden zijn om iets te doen voor leden van FNV Bondgenoten/Cabin Pressure in dezelfde positie, dan zullen we dat doen.

Loonvorderingen kunnen niet verder teruggaan dan 5 jaar. Indien er iets te vorderen is, dan is het voor betrokkenen noodzakelijk de vordering niet verder te laten verjaren. Daarom stuurt FNV Bondgenoten/Cabin Pressure de KLM namens deze leden een zogenaamde stuitingsbrief.

Als je ook ex stand-by bent en je wilt dat FNV Bondgenoten/Cabin Pressure dat ook voor jou doet, dan kun je lid worden door je aan te melden via de website of via 0900 9690. Vergeet dan niet te melden dat je KLM Cabine bent. Voor contributie en
voorwaarden verwijzen we je naar de informatie hierover op de website. Vragen kun je stellen via

Redactie Cabin Pressure.