Op scherp voor een goede pensioenregeling

Voor de één is het nog heel ver weg, voor de ander nadert de pensioendatum met rasse schreden. In welke situatie je je ook bevindt, uiteindelijk willen we allemaal, ook na ons pensioen, een goed inkomen. Bij de bepaling van het pensioenreglement zijn we onder meer gebonden aan de wetgeving. De afgelopen jaren hebben we dat gemerkt, want de pensioenleeftijd ging omhoog en de riante overbruggingsregeling werd afgeschaft. Dat waren ingrijpende verslechteringen die ons door de overheid werden opgelegd.

Pensioen is een arbeidsvoorwaarde. Met andere woorden: vakbonden en werkgever bepalen, binnen de grenzen van de wetgeving, gezamenlijk het reglement. Het huidige pensioenreglement loopt tot en met 31 december 2007. Een gewijzigd reglement is in de maak en de KLM heeft inmiddels een voorstel aan de cabinebonden voorgelegd. Als onderdeel van de grootste Nederlandse vakorganisatie maakt FNV Bondgenoten/Cabin Pressure  gebruik van de kennis die daar op dit vlak aanwezig is. De heer J. van den Brink sr., oud-bestuurder van FNV Bondgenoten en oud-voorzitter van de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen, is bereid om, samen met onze tweede bestuurder Maaike Zorgman, voor ons op te treden als adviseur op pensioengebied. Tevens specialiseert kaderlid en collega Stefan Geerlings zich in de pensioenmaterie.

Gezamenlijk hebben zij het wijzigingsvoorstel bestudeerd en een groot aantal aanpassingen voorgesteld. Op sommige punten verlangen wij nadere uitleg en beredenering van de KLM. Niet alleen het ouderdomspensioen, ook andere vormen van pensioen, zoals het nabestaandenpensioen en het arbeidsongeschiktheidspensioen, worden onder de loep genomen. Op andere punten dient de regeling in lijn te komen met de Pensioenwet zoals die per 1 januari 2007 geldt.

Verder zien wij graag een aanpassing in de statuten, zodat FNV Bondgenoten/Cabin Pressure ook als belangenbehartiger van onze leden in het bestuur van het pensioenfonds kan deelnemen. Op die taak anticiperen wij nu al en kunnen wij te allen tijde terugvallen op de pensioenprofessionals van onze moederorganisatie.

Hoewel het los staat van het reglement waarover we het in dit artikel hebben, willen wij tenslotte benadrukken dat FNV Bondgenoten/Cabin Pressure pertinent tégen een verhoging van de pensioenleeftijd voor cabinepersoneel is. Integendeel, onze bond wil zich met behulp van haar contacten op overheidsniveau inzetten om aan te tonen dat ons beroep dermate zwaar is dat langer doorwerken onwenselijk is.

Redactie Cabin Pressure