• Home
  • 2007
  • Algemene Ledenvergadering op 10 januari

Algemene Ledenvergadering op 10 januari

13 november 2007

Nu de Kerstverzoeken zijn gepeild en ook Oud en Nieuw in zicht komt, maken we voorzichtig de balans op van het (bijna) voorbije jaar. Een turbulent jaar, waarin we terugkijken op een aantal spraakmakende zaken: erkenning van FNV Bondgenoten/ Cabinpressure als CAO partner, succesvolle OR en GC verkiezingen, CAO onderhandelingen en enorme ledengroei.

Een vruchtbaar jaar dus, dat we met een goed gevoel afsluiten. Op naar een frisse start van het nieuwe jaar, dat we energiek en strijdlustig tegemoet zien. Voor een goede aftrap organiseert FNV Bondgenoten/ Cabin Pressure een Algemene Ledenvergadering op 10 januari 2008. Deze zal plaatsvinden in de omgeving van Amsterdam. De agenda van de vergadering wordt nog samengesteld en zal naar het huisadres worden verstuurd. Duidelijk is al, dat het thema Werkdruk een belangrijke plaats zal innemen. Daarnaast wordt ook de samenstelling van het Dagelijks Bestuur via verkiezingen geformaliseerd. Alle reden dus om op deze middag aanwezig te zijn. Blok de datum vast in je agenda!

Om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met de kaderleden van FNV Bondgenoten/Cabin Pressure en met onze manier van werken, nodigen we jullie van harte uit om één of meerdere introduces mee te nemen. We sluiten de vergadering af door met elkaar een glaasje te heffen.We hopen jullie in groten getale welkom te mogen heten.

Redactie Cabine Pressure

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief


No Internet Connection