Plan&No

15 november 2007
De kerstverzoeken zijn gedaan, de volgende peildatum ligt al bijna in 2008: de tijd vliegt! Hoewel volgens de oorspronkelijke planning PBS al een tijdje operationeel had moeten zijn – met als voordeel meer invloed op je vrije tijd - gaat het indelen voorlopig nog met het oude vertrouwde Plan&Go.

We leggen de nadruk hierbij op “oud”, want Plan&Go krijgt steeds meer weg van Plan&No. Problemen met aanvragen waren er altijd al (we kennen allemaal wel de kreet “afgewezen wegens geen aansluiting mogelijk”), maar de laatste tijd stapelen de klachten die we op de route horen of via email binnenkrijgen zich op. Bij deze willen we graag laten weten deze signalen te hebben gehoord..

Om de problemen die ons worden gemeld te illusteren een paar voorbeelden.
  • Europa BIPs die soms pas een of twee dagen voor de peildatum in Plan&Go staan;
  • Plan&Go dat slecht en af en toe zelfs helemaal niet bereikbaar was in de laatste uren voor de sluiting voor de Kerst peildatum;
  • een blokreserve die opeens verdwijnt waardoor een gapend gat in de indeling wordt achtergelaten;
  • een blokreserve die verschijnt op de peildag van het Kerstverzoek;
  • CS dagen die worden ingepland terwijl je kop staart aanvraagt;
  • een agressie cursus die aan een bestaand schema wordt gekoppeld, wat direct gevolgen heeft voor je vervolgschema.

Ook kan het nog zo zijn dat je, voor het peilen, waarschuwingen of codes op je rooster ziet. In dat geval raden we je aan contact op te nemen met Cabinet Support, via 020-6498610 of een mailtje naar cabinetsupportteam@klm.com. Kopieer ons wel in, zodat we goed in beeld houden wat er speelt.

Het is natuurlijk mogelijk dat er incidenteel iets fout gaat in het indelingsproces. Echter, de signalen die we nu krijgen duiden er op dat we hier te maken hebben met problemen die een structureel karakter beginnen te vertonen. Dat is een ontwikkeling die ons zorgen baart, omdat hij haaks staat op het motto “meer zeggenschap over je indeling”. Het kan niet zo zijn dat we met deze problemen doormodderen tot PBS wordt ingevoerd - wij willen ook niet dat PBS overhaast wordt geïmplementeerd.

De consequenties van de problemen met Plan&Go raken vele collega's in hun hoogste goed: de met hard werken verdiende vrije tijd alsmede de zeggenschap daarover. FNV Bondgenoten/Cabin Pressure erkent dit belang en zal deze problematiek dan ook tijdens het volgende Cabine overleg aan de orde stellen door aan de KLM te vragen wat de oorzaken zijn van de gesignaleerde problemen, en tevens hoe de KLM deze problemen denkt op te gaan lossen.

Redactie Cabin Pressure

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief