Skip to main content

Alleen voor dames…..

05 december 2007

Wij zijn niet gewoon onderscheid te maken tussen mannen en vrouwen, maar dit bericht is daarop een uitzondering. In oktober was een delegatie van FNV Bondgenoten/Cabin Pressure aanwezig op een ITF-congres in Lissabon. Zie artikel van 9 oktober. Daar is onder andere gesproken over de gevolgen voor de gezondheid van laagfrequent geluid en trillingen. Al eerder is er in verschillende wetenschappelijke onderzoeken een verband aangetoond tussen ILFN (Infrasound and Low Frequency Noise) en neurologische-, cardiovasculaire- en mogelijk ook vruchtbaarheidsstoornissen.

Om dit laatste te onderzoeken doet het Centre for Human Performance in samenwerking met de International Transport Workers’ Federation (ITF) een onderzoek onder vrouwelijk vliegend personeel. FNV Bondgenoten is lid van de ITF. Wij roepen onze vrouwelijke collega’s dan ook op deel te nemen aan het onderzoek in de vorm van een vragenlijst die je hieronder als bijlage aantreft. In de begeleidende brief vind je meer informatie over de achtergrond en de opzet van het onderzoek. Om conclusies te kunnen trekken uit het onderzoek is het nodig de gegevens te vergelijken met een controlegroep, vrouwen die níet blootgesteld zijn aan ILFN. We willen je daarom vragen de enquete door te sturen aan het vrouwelijke deel van je adresboek, vliegend en niet-vliegend.

Aangezien het om onze gezondheid gaat, verlenen wij graag onze medewerking aan de enquête. Het is een grootschalig wetenschappelijk onderzoek dat internationaal wordt uitgevoerd. De resultaten zullen niet op korte termijn bekend zijn, maar we zullen de uitkomst van het onderzoek te zijner tijd uiteraard met je delen.

De enquête is een Word-document. Vul de vragen in en sla het document na afloop op. Verstuur het vervolgens als bijlage aan vadisease.info@gmail.com. Alvast bedankt voor de tijd en de moeite.

Bijlagen: onderzoeksachtergrond en enquete

Redactie Cabin Pressure