Voortgang PBS overleg.

19 december 2007

Vandaag, 19 december,  is er overleg geweest tussen de KLM, FNV Bondgenoten/Cabin Pressure en VNC over de voortgang en resultaten van de zgn. “Pressure Cooker sessie” van vorige week, waarbij de voortgang van de ontwikkeling van PBS centraal stond. Tot die sessie was besloten in het cabineoverleg van 29 november. Gedurende dit intensieve overleg hebben vertegenwoordigers van de drie genoemde partijen zich een aantal dagen opgesloten in een hotel om tot maximale resultaten te komen.

Het doel van de werkgroep was, om binnen de kaders van wat is afgesproken in het CAO Protocol van deze zomer, te komen tot een PBS dat zoveel mogelijk invloed geeft op de indeling en tegelijkertijd ook zoveel mogelijk inzicht. De KLM wil flexibiliteit claimen, FNV Bondgenoten/Cabin Pressure stelt de zeggenschap over vrije tijd van het cabinepersoneel voorop. De opdracht bleek daardoor niet gemakkelijk. Hoewel er binnen de werkgroep over veel issues overeenstemming werd bereikt, zijn er ook open einden blijven bestaan met betrekking tot een aantal essentiële zaken. Die spitsen zich met name toe op de vraag hoe “Reserve Thuis” moet worden vormgegeven zonder de vervolgindeling te verstoren en de zeggenschap over bijvoorbeeld de CS teller.

Afgesproken is om op korte termijn de werkgroep opnieuw aan het werk te zetten, waarbij de creativiteit om tot mogelijke oplossingen te komen niet mag worden verstoord door barrières die vooraf worden opgeworpen. Het voorstel van FNV Bondgenoten/Cabin Pressure om daarbij gebruik te maken van een objectieve gespreksleider die als procesbewaker kan dienen, werd door de KLM geaccepteerd. Duidelijk moet zijn, dat de resultaten die door deze werkgroep worden behaald, altijd zullen worden voorgelegd aan het arbeidsvoorwaardelijk cabineoverleg. Daar worden uiteindelijk de besluiten genomen. En worden er ingrijpende wijzigingen voorgesteld, dan zullen we daarover alle leden van FNV Bondgenoten/Cabin Pressure raadplegen.

We hopen en vertrouwen erop dat door deze insteek de voorgestelde tijdslijn voor implementatie van PBS kan worden waargemaakt, waarbij we willen benadrukken dat de uiteindelijke kwaliteit van het systeem ons meer waard is dan een overhaaste invoering ervan!

Redactie Cabin Pressure.

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief