• Home
  • 2007
  • Vakbonden stappen uit Adviescommissie Europese WRR

Vakbonden stappen uit Adviescommissie Europese WRR

23 december 2007

De vakbonden voor boordpersoneel hebben besloten zich terug te trekken uit de commissie die het Ministerie van Verkeer en Waterstaat moet adviseren over een nieuwe ‘Europese WRR’ (EU-OPS). De bonden (FNV Bondgenoten/Cabin Pressure, VNV, Unie en VNC)  besloten daartoe toen bleek dat de luchtvaartmaatschappijen en de onafhankelijke deskundigen in de commissie duidelijk andere opvattingen bleken te hebben over de mogelijkheid tot het verlengen van de zgn. “Flight Duty Period” (FDP) wanneer er rust aan boord wordt geboden.

Het uitgangspunt van de maatschappijen en onafhankelijke deskundigen in de commissie is dat een FDP van meer dan 20 uur mogelijk moet zijn. Dat gaat veel verder dan in meerdere wetenschappelijke rapporten wordt geadviseerd. Het gaat ook veel verder dan de wetgeving in een groot aantal van de ons omringende landen. Daarnaast gaan de luchtvaartmaatschappijen en de onafhankelijke commissieleden met deze opvatting ook nog eens voorbij aan een TNO-advies aan het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. TNO heeft het Ministerie, verantwoordelijk voor dit stuk Europese wetgeving in het Nederlandse Arbeidstijdenbesluit (ATB), na uitgebreid onderzoek namelijk een maximale FDP van 18 uur geadviseerd. Vervolgens bleek dat de luchtvaartmaatschappijen en onafhankelijke deskundigen “achteruit” gingen onderhandelen door eerder gedane voorstellen in te trekken. Telkens beriepen zij zich op kostenstijgingen in het kader van nieuwe veiligheidsnormen. Voor de bonden was de maat vol en zij besloten zich uit de commissie terug te trekken.

Inmiddels hebben de bonden een brief geschreven aan het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, waarin ze hun gezamenlijke standpunt kenbaar hebben gemaakt. In het kort komt het er op neer dat zij de basis-FDP willen beperken tot 13 uur en dat deze afhankelijk van de geboden rusttijd en rustplaats kan worden uitgebreid tot maximaal 18 uur. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kan dit in de uitvoering 19 uur worden. Ter informatie, het huidige Arbeidstijdenbesluit, maar ook de KLM CAO, bieden op dit moment de mogelijkheid tot een FDP van 22.30 uur.

Naast het Ministerie, gaan zij zich ook wenden tot de leden van de Vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat. Het doel daarvan is te komen tot een invulling van de ‘Europese WRR’ die correspondeert met de actuele kennis van fysieke belasting en de invloed daarvan op de veiligheid, gebaseerd op zowel wetenschappelijk onderzoek als de praktijk in onze buurlanden. Natuurlijk zal daar waar mogelijk FNV Bondgenoten/Cabin Pressure gebruik maken van de contacten die FNV Bondgenoten heeft in het Haagse circuit.

Voor wie hierover meer achtergronden wil weten verwijzen wij graag naar de "Op de hoogte, extra" van onze collega’s van de Vereniging voor Nederlandse Verkeersvliegers. In de afgelopen maanden hebben we zeer constructief met hen samengewerkt en we hebben er alle vertrouwen in dat dit ook in de toekomst het geval zal zijn.

Vanzelfsprekend houden we je van vervolgstappen op de hoogte en ook op dit dossier mag je rekenen op de volledige en deskundige inzet van FNV Bondgenoten/Cabin Pressure.

Redactie Cabin Pressure.

 

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief