Four your types only

16 november 2008
Sinds het in werking treden van de huidige CAO 2007-2009, is het mogelijk voor CA’s die een 80% of 100% dienstverband hebben, op vrijwillige basis een vierde type aan het pakket toe te voegen. Deze keuze kan, indien gewenst, elk jaar worden herroepen. Een belangrijke reden voor FNV Bondgenoten/Cabin Pressure om destijds dit plan in de onderhandelingen in te brengen, was om een gevarieerder pakket aan te kunnen bieden en zodoende de ervaren werkdruk voor diegenen die 737 of A330 vliegen te verlichten.

In de praktijk maken inmiddels veel collega’s van deze mogelijkheid gebruik en snijdt het mes aan twee kanten: een gevarieerder pakket voor het individu, en een lagere werkdruk voor het korps als geheel.

Om aan deze afspraak invulling te geven werden er voor alle functies, per functiegroep, extra divisies toegevoegd. Zo werd de afspraak dus functiegebonden. KLM interpreteert de CAO nu op opmerkelijke wijze en gaat voorbij aan die functiegebondenheid van de afspraak uit november 2007. Naar nu blijkt houdt een CA die een carrièrestap maakt van één- naar tweebander, de 737 als “vast” type naast drie ICA-types. Dit is dus niet conform de afspraken die destijds met de KLM zijn gemaakt. Een 80%-100% CA die tweebander wordt, verandert van functie en behoort vervolgens in een divisie met drie basis ICA types terecht te komen, zoals dat altijd al het geval was. Vervolgens kan, onder de nieuwe CAO, natuurlijk altijd een vierde type worden gekozen (zijnde de 737 voor deze functiegroep). Maar dit kan alleen op basis van vrijwilligheid. Vrijwilligheid is tenslotte de uitdrukkelijke voorwaarde geweest voor het vliegen van vier types!

FNV Bondgenoten/Cabin Pressure maakt zich grote zorgen over deze gang van zaken. Naar ons idee is overleg met de CAO partijen bij mogelijke essentiële meningsverschillen de juiste weg in plaats van het eenzijdig doorvoeren van een eigen CAO interpretatie. Dat zorgt voor veel onrust en komt het vertrouwen niet ten goede. We hebben dit derhalve aangekaart bij de KLM in het Cabineoverleg op 13 november j.l.. KLM heeft aangegeven intern “de verwarring” te gaan bespreken. De vertaling van de CAO in de gemaakte afspraken van november 2007 is wat ons betreft zo helder als glas. Wij verwachten van KLM dan ook op zeer korte termijn uitsluitsel, zodat de onrust hierover onder onze collega’s snel verleden tijd zal zijn!

Redactie Cabin Pressure

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief