• Home
  • 2008
  • Belgische collega's en de fiscus

Belgische collega's en de fiscus

22 november 2008

Binnen de Europese Unie geldt het principe van vrij verkeer van personen. Voor elke Europese werknemer betekent dit dat hij/zij het recht heeft in een andere lidstaat te wonen of werken. Bij deze grote bewegingsvrijheid moet ook een goede (rechts)bescherming van het individu gegarandeerd zijn.

Belastingwetgeving
De Europese regelgeving die hiervoor is gemaakt is vrij complex. Vaak ook blijven daarnaast de verschillende nationale wet- en regelgevingen van de afzonderlijke lidstaten grotendeels van kracht. Op één belangrijk terrein is dat zeer goed merkbaar: dat van de belastingwetgeving.  Regelmatig krijgen we dan ook vragen van Belgische collega’s over hun specifieke situatie.

FNV Brussel
FNV Bondgenoten/Cabin Pressure kan als onderdeel van de grootste vakorganisatie van Nederland terugvallen op de expertise van de moederorganisatie, ook op dit terrein. Om aangehaakt en geïnformeerd te blijven met betrekking tot wat er in Europees verband in Brussel wordt afgesproken, is in 1999 het steunpunt “FNV Brussel” opgericht. Naast de Europese lobby onderhoudt deze organisatie ook nauwe contacten met het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV), eveneens gevestigd in Brussel.

Brochure
Om in het bonte landschap van verdragen, verordeningen en richtlijnen enige orde en duidelijkheid te scheppen is er met medewerking van FNV Brussel een brochure samengesteld. In deze gids voor “de mobiele Europese werknemer” wordt, naast fiscale wet- en regelgeving ook stilgestaan bij sociale zekerheid, arbeidsrecht en pensioenen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van zeer concrete grensoverschrijdende werksituaties.

Kortom, een gids die antwoorden zou kunnen geven op de vele vragen die er leven bij onze Belgische cabinecollega’s. Ben je lid en wil je de brochure ontvangen? Stuur dan een email naar info@cabinpressure.nl  en je ontvangt van ons een digitale versie.

FNV Bondgenoten/Cabin Pressure: voor een grensoverschrijdend netwerk!

Redactie Cabin Pressure

 

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief