• Home
  • 2008
  • 4e Type en doorstroming/promotie

4e Type en doorstroming/promotie

07 december 2008

Onlangs bleek er een onvoorzien interpretatieverschil tussen KLM en FNV Bondgenoten/Cabin Pressure te zijn ontstaan over het al dan niet behouden van het 4e vliegtuigtype bij doorstroming van één- naar tweebander en bij promotie naar Purser of Senior Purser. Tot onze grote verbazing en tot schrik van aanstaande tweebanders bepaalde KLM eenzijdig en zonder overleg, dat éénbanders in een divisie met 4 types, bij doorstroming naar tweebander dezelfde types zouden moeten behouden. Dat zou betekenen dat zij de 737, dus Europa, zouden moeten blijven vliegen. Dat is niet in de geest van de afspraken die we destijds hebben gemaakt, namelijk werkdrukverlaging.

Het idee van het 4e type is destijds door FNV Bondgenoten/Cabin Pressure gelanceerd als middel tot werkdrukverlaging, met name voor éénbanders en Pursers. De interpretatie van KLM is een heel andere en houdt juist een verzwaring in van de tweebanderfunctie. Er was ons daarom veel aan gelegen om ons "geesteskind" uit te voeren op de manier die wij voor ogen hadden. In het cabineoverleg van 13 november hebben we onze zienswijze dan ook duidelijk aan KLM meegedeeld.

Inmiddels heeft KLM ons laten weten begrip te hebben voor onze argumenten en het aanbod gedaan bij doorstroming aan de betreffende collega's de vraag te stellen of zij in een divisie met 3 of 4 types willen instromen. Als aanvulling daarop heeft FNV Bondgenoten/Cabin Pressure schriftelijk aangegeven ervan uit te gaan dat daarbij de 737 nooit deel uitmaakt van een tweebanderdivisie met 3 types. Met andere woorden, men komt als “nieuwe tweebander” terecht in de bestaande divisie 747/777/A330 en op termijn 747/777/MD11, zoals met KLM overeengekomen in november 2007. We gaan ervan uit dat KLM ons dit in het komende cabineoverleg van 11 december zal bevestigen.

Tenslotte, voor collega's met 4 types, die sinds 1 februari 2008 zijn doorgestroomd naar tweebander of gepromoveerd naar Purser of Senior Purser geldt, dat zij alsnog de overstap kunnen maken naar een divisie met 3 types. En ook hier geldt dat wij ervan uitgaan dat dit een bestaande divisie zal zijn. Men kan zich hiervoor melden bij het Development Center van Cabin Crew Management.

Redactie Cabin Pressure.

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief