• Home
 • 2008
 • Bezwaartermijn pensioenomzetting uitgesteld!

Bezwaartermijn pensioenomzetting uitgesteld!

18 december 2008

Vorige week ontvingen de deelnemers in het Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel een brief van de Blue Sky Group (BSG) over de omzetting naar de nieuwe pensioenregeling. De vele vragen die FNV Bondgenoten/Cabin Pressure bereikten met betrekking tot deze brief waren voor ons aanleiding de BSG te verzoeken de bezwaartermijn te verlengen. We zijn blij je te kunnen melden dat aan ons verzoek gehoor is gegeven. Daarnaast zal het pensioenfonds zorgen voor betere informatie en een aan de nieuwe situatie aangepaste pensioenplanner, zodat je een verantwoorde afweging kunt maken.  

Onderstaand publiceren we integraal de reactie van het pensioenfonds op onze vraag om meer en betere informatie aan de deelnemers en ons verzoek tot uitstel van de bezwaartermijn. Dit resultaat is van belang voor het voltallige KLM-Cabinepersoneel en daar zijn we trots op. Onze leden kunnen, indien zij dat wensen, bovendien gebruik maken van een door de juristen van FNV Bondgenoten geformuleerd bezwaarschrift. Houd hiervoor de website in de gaten.

Redactie Cabin Pressure
 
 
Brief van Blue Sky Group aan FNV Bondgenoten/Cabin Pressure:

18 december 2008

Geachte mevrouw Zorgman, geachte heer Van der List,
 
Gisterenmiddag is uw mailbericht besproken in de communicatiecommissie van het pensioenfonds. De communicatiecommissie is u erkentelijk voor uw signaal. Geconstateerd is dat deelnemers vragen hebben over hun individuele situatie die nog niet beantwoord kunnen worden omdat de implementatie van de nieuwe regeling nog niet is afgerond. Mede naar aanleiding van uw signaal heeft de commissie geconcludeerd dat sommige deelnemers hierdoor het gevoel hebben geen verantwoorde keuze te kunnen maken. Hoewel deze vragen eigenlijk niet direct betrekking hebben op de conversie, heeft de commissie begrip voor dit gevoel. De commissie heeft zich vooraf onvoldoende gerealiseerd dat de keuzebrief dit effect kon hebben.
 
Om het ontstane wantrouwen weg te nemen, heeft de commissie het volgende besloten:

 • De termijn voor het indienen van bezwaar wordt verlengd tot 1 augustus 2009. Vóór deze datum zal de implementatie van de nieuwe regeling voltooid zijn en zal ook de pensioenplanner beschikbaar zijn waarmee deelnemers de effecten van de nieuwe regeling op hun eigen situatie kunnen beoordelen.
 • De verlenging van de bezwaartermijn zal nog voor de Kerst op de internetsite van het pensioenfonds en op myklm worden aangekondigd. Tevens zullen op de site veelgestelde vragen en antwoorden worden geplaatst. Daarnaast zal worden aangekondigd dat er in januari een brief met nadere uitleg en rekenvoorbeelden zal worden verstuurd.
 • In januari ontvangen alle deelnemers een brief met een folder. In de brief zal het uitstel van de bezwaartermijn worden bevestigd en zal gewezen worden op de mogelijkheid tot het maken van een persoonlijke afspraak bij BSG. In de folder zullen rekenvoorbeelden worden opgenomen die dienen ter algemene verduidelijking van de overgang naar de nieuwe regeling.
   
  De commissie hoopt dat hiermee uw bezwaren zijn weggenomen en dankt u nogmaals voor het gegeven signaal. Voor de goede orde melden wij u nog dat wij een kopie van deze mail naar de VNC en KLM sturen opdat zij ook op de hoogte zijn van deze ontwikkeling.
   
  Met vriendelijke groet, 
  Jeroen Wirschell (namens Erik Voorhoeve)

 

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief