• Home
  • 2008
  • Nieuwe reservestelling niet vanzelfsprekend

Nieuwe reservestelling niet vanzelfsprekend

23 december 2008

Deze week ligt de KLM-informatiekrant over de nieuwe reservestelling in je postvak. Deze nieuwe reservestelling is een product van KLM en VNC en is onderdeel van PBS. Eerder dit jaar (2008) heeft FNV Bondgenoten/Cabin Pressure zich uit het PBS-traject teruggetrokken. Het betekent echter absoluut niet dat we uitgespeeld zijn op dit gebied. Voor invoering van PBS, inclusief de tweeweekse reservedienst, zijn CAO-wijzigingen nodig. Die wijzigingen behoeven de instemming van alle CAO-partijen.

Even terug in de tijd: Nadat wij in maart 2008 samen met de VNC een uitgebalanceerd PBS-voorstel aan KLM hadden gedaan, heeft de VNC buiten ons om, en om voor ons onbegrijpelijke redenen, een overeenkomst gesloten met onze werkgever. Hierin werden veel van de belangen van het cabinepersoneel weggegeven. Als wij toen samen sterk hadden gestaan, dan hadden wij ongetwijfeld een veel beter resultaat kunnen bereiken. FNV Bondgenoten/Cabin Pressure wil haar naam niet verbinden aan een thema dat onvoldoende tegemoet komt aan onze uitgangspunten en dat tot grote teleurstellingen kan leiden. Om die reden hebben we dan ook eerder dit jaar afstand genomen van deze overeenkomst.

Onze grootste bezwaren zijn en blijven: 

  • te weinig zeggenschap over ingenomen reisverlof
  • gecompliceerde, ondoorzichtige en daardoor moeilijk te controleren afspraken
  • geen volledige garantie op een vaste vervolgindeling
  • teveel reserveblokken per CA en extra blokken voor bepaalde functies

In het oorspronkelijke voorstel van beide cabinebonden zat veel meer evenwicht tussen zeggenschap voor de CA en flexibiliteit voor KLM. Lees hiervoor de nieuwsberichten die in februari, maart en april 2008 op onze website zijn verschenen.

De verdere invulling en planning van PBS, inclusief de nieuwe reservestelling, zijn nu een zaak tussen KLM en VNC. Voordat implementatie aan de orde is, is het, naast  een groot aantal CAO-wijzigingen, ook nodig dat de pilots aantonen dat aan de criteria die aan PBS worden gesteld wordt voldaan. Die criteria zijn vastgelegd in het CAO-protocol van 2007 en in een recent document over PBS nog eens herbevestigd. De nieuwe reservestelling en PBS zijn dus, in tegenstelling tot wat de informatiekrant doet voorkomen, geen voldongen feiten. Uiteindelijk bepalen de gebruikers namelijk of een systeem wel of niet voldoet aan hun wensen en criteria. FNV Bondgenoten/Cabin Pressure geeft  die gebruikers graag een stem.

Redactie Cabin Pressure

Sluit je ook aan bij FNV Bondgenoten/Cabin Pressure, de cabinebond die trouw blijft aan haar principes en uitgangspunten. Laat je vertegenwoordigen door een cabinebond die niet draait, maar DUIDELIJK en EERLIJK is. Voor het beste resultaat. Vul nu het online aanmeldingsformulier in!

 

 

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief