Hoge prijs voor vaste vervolgindeling

Het lijkt erop dat veel collega’s zich pas nu, na het verschijnen van de reservekrant, gaan afvragen wat de tweeweekse reservestelling werkelijk betekent en wat de gevolgen kunnen zijn voor hun persoonlijke situatie. De initiatiefnemers van de nieuwe reservestelling, KLM en VNC, doen hun best het plan te verkopen. Een vaste vervolgindeling is weliswaar een groot goed, maar heeft z’n prijs. En die vinden wij te hoog. Niet voor niets is FNV Bondgenoten/Cabin Pressure vorig jaar uit het PBS-overleg gestapt en heeft zich nadrukkelijk van de plannen gedistantieerd.

Nu de informatiestroom op gang is gekomen, neemt het aantal vragen van verontruste collega’s toe. Geruststellen kunnen we hen in de meeste gevallen helaas niet, hoe graag we dat ook zouden willen. Aan de nieuwe regeling kleven nu eenmaal veel nadelen en onzekerheden.

Wij kunnen ten dele meegaan in de tweeweekse reserve als voorwaarde voor een vaste vervolgindeling, maar niet tegen iedere prijs. Met name de flexibiliteit die KLM naar zich toe trekt door een naar onze mening onevenredig grote zeggenschap over ingenomen reisverlof, het aantal reserveblokken en de extra nadelen voor deeltijders zijn voor het cabinepersoneel flinke aderlatingen. Bovendien behoudt KLM zich het recht voor om in tijden van grote operationele drukte of verstoringen terug te vallen op oude afspraken. Daarmee wordt direct al weer geknaagd aan de vaste vervolgindeling. Minstens zo bezwaarlijk vinden wij de wildgroei aan tellers die ontstaat en de vele indelingsregels. Dit maakt het geheel in onze ogen tot een onnodig gecompliceerd, ondoorzichtig en oncontroleerbaar systeem!

Uit onderzoek onder onze leden weten wij dat een vaste vervolgindeling wel degelijk een wens is, maar zeker niet boven aan de lijst staat. Zeggenschap over eigen vrije dagen (zoals CS-dagen) scoort bijvoorbeeld veel hoger. Wij kunnen ons niet voorstellen dat die prioriteiten bij het totale korps aanzienlijk anders zouden liggen. De vraag rijst dan ook of het sop de kool wel waard is. Met andere woorden: hoe ver ga je om een vaste vervolgindeling te bewerkstelligen en word je niet verblind door het idee fixe dat een vaste vervolgindeling er tegen iedere prijs moet komen? Voor FNV Bondgenoten/Cabin Pressure is de grens van het acceptabele met de KLM/VNC-deal ruim overschreden.

Desalniettemin raden we iedereen aan om mee te doen aan de pilot. Zie hiervoor de informatie op MyKLM.org.  Zo kun je de tweeweekse reserve zelf beoordelen en komen de voor- en nadelen aan het licht. Uiteraard blijven we graag op de hoogte van jullie ervaringen, positief of negatief.

In een eerder bericht op onze website meldden we al dat voor invoering van de reservestelling CAO-wijzigingen nodig zijn, waarvoor instemming van alle CAO-partijen vereist is, dus ook die van FNV Bondgenoten/Cabin Pressure. Daarnaast zal de pilot aan nauwkeurig omschreven criteria moeten voldoen. Daarmee is de invoering van de nieuwe reservestelling en PBS in de voorgestelde vorm zeker nog geen gelopen race!

Redactie Cabin Pressure