Vervolg proces ex-standby's

FNV Bondgenoten/Cabin Pressure is namens een aantal ex-standbycollega’s al enkele jaren bezig om erkenning te verkrijgen voor de duur van hun dienstverband en de daaraan verbonden emolumenten en erkenningen. Afgelopen dinsdag, 20 januari 2009, was er opnieuw een zitting bij het Gerechtshof te Amsterdam en hebben KLM en FNV Bondgenoten in een zogenaamde comparitie, na een eerder afgegeven tussenvonnis, hun stellingen nader aan het Hof toegelicht.

Daarbij stonden drie vraagstukken centraal: 

  • De vraag of zeven van de leden waarvoor wij procederen alsnog in aanmerking kunnen komen voor salarisschaal 2a in plaats van schaal 2b;
  • De vraag of het Hof kan of moet terugkomen op de beslissing dat de door één van onze leden gewerkte uren gedurende de periode voorafgaande aan het vaste dienstverband, niet als substantieel worden aangemerkt. Het herzien van die beslissing heeft ook uitwerking voor collega’s in een vergelijkbare situatie;
  • De wijze waarop KLM tot de berekening van de gewerkte uren in de periode voorafgaande aan het vaste dienstverband is gekomen en hoe die werktijd zich verhoudt tot de uren van een fulltimer in dezelfde periode. Dit is vooral van belang om vast te kunnen stellen of er sprake is geweest van substantiële werkzaamheden.

Aan de hand van cemasstaten en vliegurenformulieren betwisten wij de stelling van KLM dat er in die periode maar beperkt is gewerkt. Daarnaast trachten we het Hof duidelijk te maken dat uitsluitend rekenen in vlieguren niet correct is. De opgedane ervaring en de daadwerkelijk gewerkte uren beslaan immers veel meer dan vlieguren alleen. Denk daarbij aan omdraaitijden, wachttijden, aan- en afmeldtijden, opleidingen etc. Daarnaast maakten bijzondere omstandigheden zoals de Golfoorlog, economische omstandigheden of zwangerschap het in de periode voorafgaand aan het vaste dienstverband soms onmogelijk om te vliegen. Deze factoren zijn nogal van invloed op de berekening van het gemiddelde aantal gewerkte uren per maand.

Wij voeren deze zaak ook omdat VNC en KLM begin jaren negentig een regeling hebben getroffen, waarvan de rechtvaardigheid door de leden waarvoor wij optreden ernstig wordt betwijfeld. Door de aard van de afspraken zijn zij van deze regeling uitgesloten. Saillant detail daarbij is dat de voorzitter van het Hof tijdens de zitting de opmerking richting KLM maakte, dat na het vorige arrest al vaststaat dat ook degenen die in de jaren tachtig in vaste dienst zijn gekomen voor de VNC-regeling in aanmerking moeten komen. In de ogen van het Hof had dat al lang geregeld moeten zijn.

Op 3 maart 2009 zal het Hof ons laten weten of zij op het eerdere vonnis terugkomt. Daarna wordt de zaak vervolgd, waarbij het Hof heeft beloofd dat een eindoordeel niet opnieuw zo lang op zich laat wachten. Wij houden iedereen via deze site en onze nieuwsbrief op de hoogte.

Redactie Cabin Pressure