Cabineoverleg 26 januari 2009 in teken van crisis.

Vandaag, 26 januari, heeft het eerste cabineoverleg met KLM in het nieuwe jaar plaatsgevonden. Namens FNV Bondgenoten/Cabin Pressure waren deze keer Wil Fortgens en Huib den Ouden aanwezig als vliegende collega’s en vakbondskaderleden. Leen van der List, onze professionele onderhandelaar en bestuurder was zoals altijd woordvoerder. In dit verslag de twee belangrijkste zaken.

Economische crisis
Een groot deel van het overleg stond in het teken van de wereldwijde economische crisis en de impact daarvan op KLM in het algemeen en Inflight Services in het bijzonder.

9 maanden geleden werd er door KLM nog uitgegaan van een productiegroei van 4%. Nadat de eerste tekenen van de crisis merkbaar werden, werd die prognose in eerste instantie naar beneden bijgesteld tot rond de 0%. Vandaag werd bekend dat het groeiscenario waarvan op dit moment door de Bedrijfsleiding wordt uitgegaan rond de –3% ligt, krimp dus.

Door het bedrijf is aangegeven dat er geen instroom zal zijn. Daardoor is er ook geen doorstroming. Wij hebben daarom met KLM afgesproken dat de geldigheid van MPI’s, managementmodules etc. zal meebewegen met de termijn waarbinnen de groei stagneert. De gevolgen van de totale situatie voor Inflight Services worden op dit moment in kaart gebracht. Deze week zal KLM daarover via myklm.org met het korps communiceren en met FNV Bondgenoten/Cabin Pressure in overleg gaan.

Werkdrukdiscussie
Drie werkdrukverlagende maatregelen die in het CAO protocol 2007 zijn afgesproken zijn van tijdelijke aard en per 1 april 2009 in principe niet meer van toepassing. Het gaat hierbij om de P boven de sterkte op vluchten met een vliegtijd langer dan 11.30 uur, het niet meer dan twee keer aanmelden voor 06.00 uur in een Europa cyclus en het vrijwillig vliegen van een vierde type. Voortzetting van deze maatregelen kan volgens de in 2007 gemaakte CAO-afspraken alleen wanneer dit kostenneutraal gebeurt.

In dat kader wil FNV Bondgenoten/Cabin Pressure, zonder zich ook maar tot iets te verplichten, alle opties tot onderzoek voor verlaging van werkdruk en de financiering daarvan openhouden. Immers, wat je niet onderzoekt kun je ook nooit met argumenten accepteren of verwerpen. Op basis van de conclusies en aanbevelingen van de Stuurgroep Werkdruk I, komt de Stuurgroep Werkdruk II al enige tijd bijeen om invulling te geven aan het CAO protocol. De resultaten van deze bijeenkomsten worden maandelijks in het cabineoverleg besproken. FNV Bondgenoten/Cabin Pressure wil zich als betrouwbare partij committeren aan wat is afgesproken en met een handtekening is bezegeld door beide cabinebonden.

Vandaag is afgesproken om 2 februari aanstaande in de Stuurgroep een ultieme poging te wagen om te komen tot concrete maatregelen in combinatie met creatieve financieringsbronnen. Op deze manier willen wij voorkomen dat voortzetting van de werkdrukverlagende maatregelen vooral moet worden bekostigd uit de loonsverhoging in de nieuwe CAO!

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!

Sluit je ook aan bij FNV Bondgenoten/Cabin Pressure, de cabinebond die trouw blijft aan haar principes en uitgangspunten. Laat je vertegenwoordigen door een cabinebond die niet draait, maar DUIDELIJK en EERLIJK is. Voor het beste resultaat. Vul nu het online aanmeldingsformulier in!

Redactie Cabin Pressure