Extra overtolligheidsmaatregelen KLM Cabine

Vandaag valt bij alle cabinecollega’s een brief in de bus waarin KLM additionele maatregelen aankondigt om de huidige overtolligheid het hoofd te bieden. Hiermee kan iedereen in het geschetste scenario van de 3%-productiekrimp aan het werk blijven. FNV Bondgenoten/Cabin Pressure heeft een aantal voorwaarden aan de bestaande en nieuwe maatregelen gesteld. De belangrijkste daarvan is dat de CA zeggenschap krijgt bij het doorvoeren van de maatregelen zodat die zo min mogelijk pijn veroorzaken.

De stappen die tot nu toe zijn genomen (o.a. extra non-actief, tijdelijk minderwerk) blijken niet voldoende voor de periode 2009-2010. KLM gaat inmiddels uit van een overschot van ongeveer 200 FTE (fulltime equivalent). Eén van de meest in het oog springende maatregelen is de tijdelijke detachering in de zomer bij Transavia.com van maximaal 100 collega’s met een jaarcontract. We begrijpen dat dit geen leuk nieuws is als je net een paar maanden bij KLM vliegt, maar we vinden het een acceptabel alternatief voor het niet verlengen van de jaarcontracten. We hebben met KLM afgesproken dat de detachering in eerste instantie op basis van vrijwilligheid geschiedt en alleen bij onvoldoende kandidaten op basis van omgekeerde senioriteit. Verlenging zal met ons na afloop van de periode moeten worden besproken.

Een andere maatregel is de mogelijkheid om acht dagen van je zomerverlof 2009 op te nemen vóór 30 april 2009. Je neemt dan als het ware een voorschot op je vakantietegoed. Wij zijn hiermee akkoord gegaan op voorwaarde dat KLM de mogelijkheid om een deel van het zomerverlof te splitsen naar het voorafgaande winterverlof structureel in de CAO opneemt. KLM heeft hierin toegezegd. 

In het verlengde hiervan en van de maatregelen voor het afbouwen van CS- en JV-dagen, ligt de uitgifte van zogenaamde ‘opgesloten vakantiedagen’. Ieder cabinelid met een contract voor onbepaalde tijd heeft 13 van deze dagen, die op een KLM-teller staan en voor ons niet zichtbaar zijn (voor uitleg zie de brief van KLM). Onder normale omstandigheden krijg je deze dagen uitgekeerd bij uitdiensttreding of pensionering. Aangezien deze dagen meetellen op de balans van KLM is besloten om ze dit jaar (8 dagen) en volgend jaar (5 dagen) uit te geven. Hier hebben we ervoor gepleit dat indeling geschiedt op basis van dezelfde regels als de normale verlofuitvraag, dus zeggenschap met betrekking tot de periode van opname. Tevens willen we dat KLM het ‘opgesloten JV’ tenminste vijf weken voorafgaand aan de gewenste opname garandeert. Voordeel van deze maatregel is dat iedereen dit jaar in principe zijn zomerverlof kan verlengen tot 30 dagen.

Dit zijn de hoofdpunten van de nieuwe maatregelen. Voor meer details verwijzen we je de komende dagen naar MyKLM.org.

Transparantie en openheid van zaken staan bij ons hoog in het vaandel. Daarom publiceren we als bijlagen bij dit artikel achtereenvolgens:

Uiteraard hopen we dat de productiekrimp niet verder toeneemt en ingrijpender maatregelen niet nodig zijn. Mocht dit wél het geval zijn, dan kun je rekenen op FNV Bondgenoten/Cabin Pressure en de kennis en ervaring van onze organisatie in soortgelijke situaties. We blijven ons ook in moeilijke tijden inzetten voor de belangen van het cabinepersoneel. Behoud van werkgelegenheid heeft altijd de hoogste prioriteit, waarbij we ons proactief opstellen en ons er hard voor maken om de gevolgen van de maatregelen voor het cabinepersoneel zo klein mogelijk te houden.

Redactie Cabin Pressure