Zomerschema’s klaar

Het samenstellen van omlopen die voor zowel crew als KLM acceptabel zijn, gaat zelden zonder slag of stoot. De onderhandelingen over de schema’s voor de komende zomer hadden als extra moeilijkheid dat KLM de omlopen zodanig wilde optimaliseren dat precies aan wet en CAO werd voldaan. De economische omstandigheden dienden daarbij, niet geheel onverwacht, als argument.

De onderhandelingen tussen de Groepscommissie en KLM over de nieuwe schema’s waren in januari in een impasse geraakt. Belangrijkste twistpunt was de insteek van KLM om onze potdagen te gebruiken voor schema’s die buiten onze schuld om verslechterd zijn door bijvoorbeeld versneld vliegen of voor 6.00 uur afmelden. Teneinde de besprekingen weer vlot te trekken vond er afgelopen vrijdag spoedoverleg plaats waarbij de besturen van beide cabinebonden betrokken waren. Inmiddels is het resultaat van deze bijeenkomst zichtbaar in Plan & Go in de vorm van een in onze ogen acceptabel schemapakket.

De potdagen zijn ingezet waarvoor zij bedoeld zijn: gevarieerde schema’s en verlichting van knelpunten. De Groepscommissie bepaalt in welke schema’s deze dagen worden ingezet. Als KLM onze potdagen wil gebruiken om door haarzelf gecreëerde strakke schema’s te verlichten, zou er sprake zijn van bezuinigingen en die horen in eerste instantie op een andere overlegtafel thuis.

De zomerschema’s vind je in je postvak en zijn te bekijken op MyKLM en in Plan & Go. Of klik hier

Redactie Cabin Pressure