CAO onderhandelingen 2009

Deze week is er contact geweest tussen KLM en alle vakbonden die bij de komende CAO onderhandelingen betrokken zijn (grond en cabine). Afgesproken is dat er op 31 maart een begin wordt gemaakt met de besprekingen. Verder is er in de maand april nog een viertal dagen gereserveerd om de onderhandelingen voort te zetten.

We worden momenteel geconfronteerd met een wereldwijde economische crisis. Voor Inflight Services betekent dit concreet een overschot van 200 FTE (fulltime equivalent). Om dit probleem het hoofd te bieden hebben we onlangs met KLM afspraken gemaakt over het tijdelijk detacheren van collega’s met een contract voor één jaar bij transavia.com. Deze maatregel illustreert duidelijk dat in tijden als deze de roep om werkzekerheid toeneemt. We zien dat ook in allerlei polls en enquêtes terug en binnen FNV Bondgenoten worden bestuurders/onderhandelaars daar iedere dag mee geconfronteerd.

Loonkosten vormen slechts een deel van de kosten van onze werkgever KLM. Juist in crisistijden als deze is het noodzakelijk om de koopkracht van alle medewerkers op peil te houden. Zij zijn het immers die de motor van de economie voor een groot deel gaande houden. Het is dus maar zeer de vraag of zware loonmatiging, zoals bepleit door sommige werkgevers en politieke partijen, noodzakelijk en vooral wenselijk is.

In politiek Den Haag wordt door de sociale partners gewerkt aan een pakket van maatregelen om de crisis te bestrijden. Daarop proberen wij via de inzet van onze moederorganisatie FNV Bondgenoten de nodige invloed uit te oefenen. Dat doen we onder andere door een eigen pakket  aan maatregelen te presenteren "Samen de crisis te lijf" en daarmee onze inzet voor de bestrijding van de crisis aan het kabinet en werkgevers duidelijk te maken. De uitkomst van dat ‘Haagse proces’ is op dit moment nog niet zeker. Voordat we onze uiteindelijke CAO inzet aan KLM  bekend maken willen we daar eerst meer duidelijkheid over. Wij vragen daarvoor begrip van onze collega’s.

Eén ding is duidelijk. We moeten de crisis overbruggen en daar moet het voorstellenpakket van FNV Bondgenoten/Cabin Pressure voor de komende CAO-onderhandelingen op worden afgestemd. Dat voorstellenpakket moet echter ook recht doen aan de wensen van onze leden. We worden daarbij voor dilemma’s gesteld, waarbij we ons gelukkig ondersteund weten door de enorme expertise van onze moederorganisatie.

Nog geen lid? Schroom niet je aan te sluiten bij FNV Bondgenoten/Cabin Pressure, een vakbond die haar verantwoordelijkheden kent en neemt. In de eerste plaats als het gaat over ons vak, maar zeker ook wanneer het gaat over moeilijke maatschappelijke vraagstukken waar we op dit moment mee te maken hebben.

Redactie Cabin Pressure