Verslag Cabineoverleg 12 maart 2009

Vandaag, 12 maart, heeft er cabineoverleg met KLM plaatsgevonden. Namens FNV Bondgenoten/Cabin Pressure waren deze keer Wil Fortgens en Huib den Ouden aanwezig als vliegende collega’s en vakbondskaderleden. Leen van der List, onze professionele onderhandelaar en bestuurder was zoals altijd woordvoerder. In dit verslag de belangrijkste issues van dit moment. Verslaglegging over een aantal andere zaken volgt later deze maand op onze website.

Vertrek Bart Vos
Direct na de opening van de bijeenkomst van vandaag kreeg Bart Vos het woord. Hij motiveerde zijn vertrek bij KLM als een persoonlijke keuze voor zichzelf en zijn gezin. Wij hebben aangegeven persoonlijke keuzes te respecteren. Wel hebben we duidelijk gemaakt de timing uitermate slecht te vinden. Daarnaast was het wat ons betreft in veel opzichten beter geweest het nieuws pas naar buiten te brengen als er meer duidelijkheid was geweest over zijn opvolging.

Werkdrukdiscussie
De werkdrukdiscussie heeft zich in de aanloop naar de CAO onderhandelingen die op 31 maart starten toegespitst op de drie tijdelijke werkdrukverlagende maatregelen die in het CAO protocol 2007 zijn afgesproken. Deze zijn per 1 april 2009 in principe niet meer van toepassing. Het gaat hierbij om de P boven de sterkte op vluchten met een vliegtijd langer dan 11.30 uur, het niet meer dan twee keer aanmelden voor 06.00 uur in een Europa cyclus en het vrijwillig vliegen van een vierde type.

Het niet meer dan twee keer aanmelden voor 06.00 uur resulteert regelmatig in situaties die in onze ogen niet in de geest van de afspraak zijn en kan dus wat ons betreft op deze manier vervallen! Het vliegen van een vierde type is kostenneutraal, dus zijn we niet bereid daarvoor de portemonnee te trekken. Voor de financiering van de P boven de sterkte (plus 1 CA), zoals afgesproken in de tijdelijke maatregel bestaat in de stuurgroep een verschil van mening. Duidelijk is in ieder geval dat FNV Bondgenoten/Cabin Pressure niet structureel wil betalen voor iets wat in de toekomst wellicht vanzelf wordt opgelost door de inzet van andere vliegtuigtypes op de betreffende bestemmingen. Dat is namelijk een trend die we inmiddels al waarnemen.

Vandaag is duidelijk geworden dat KLM voortzetting van de tijdelijke maatregelen na 1 april 2009 weigert als daar geen of onvoldoende compensatie tegenover staat.

Economische situatie
We willen hier benadrukken dat de situatie voor KLM niet dramatisch maar wel zeer ernstig is. Nadat door boekingen tegen goedkopere tarieven in lagere klassen in eerste instantie de “yield” (opbrengst per passagier) terugliep, loopt nu ook de totale bezetting terug. De maatregelen die momenteel worden genomen zijn niet ontstaan vanuit een luxe positie, maar om het mogelijk te maken om  iedereen aan boord te houden. Dat is de reden dat FNV Bondgenoten/Cabin Pressure volop meedenkt en op voorwaarden meewerkt aan de uitwerking ervan. Werkzekerheid staat in deze onzekere tijden bovenaan op onze prioriteitenlijst.

Op dit moment is de krimp in de productie nog steeds 3%. Dat betekent concreet nog steeds een overschot van 200 FTE (fulltime equivalent). Een groot deel van dit overschot kan worden opgelost door de tijdelijke detachering van 90 collega’s met een jaarcontract bij transavia.com. Alle collega’s die dit betreft hebben hierover inmiddels van KLM bericht ontvangen op hun huisadres. Het voordeel hiervan is dat niet alleen zij, maar alle huidige jaarcontractanten een contract voor onbepaalde tijd bij KLM krijgen!

Het uitgeven van de zgn. “opgesloten vakantiedagen” is een andere maatregel die KLM op dit moment soelaas biedt. 6300 collega’s hebben hun voorkeur hiervoor aangegeven. Gemiddeld over alle functies heeft een kleine 85% van hen de gewenste periode gekregen. KLM is bezig om deze extra vakantiedagen op te nemen in het reguliere ruilbulletin om iedereen zoveel mogelijk tegemoet te komen de gewenste extra vakantieperiode te krijgen.

En tenslotte helpen de andere reeds bekende maatregelen (onbetaald verlof, tijdelijk deeltijd e.d.) mee om de tijdelijke krimp op te vangen.

Samen de crisis te lijf!

Sluit je ook aan bij FNV Bondgenoten/Cabin Pressure, onderdeel van de grootste vakbond van Nederland. Laat je vertegenwoordigen door een cabinebond die trouw blijft aan haar principes en uitgangspunten, die niet draait, maar DUIDELIJK en EERLIJK is. Vul nu het online aanmeldingsformulier in!

Redactie Cabin Pressure