CAO-voorstellen FNV Bondgenoten/Cabin Pressure ingediend

Afgelopen maandag 16 maart 2009 heeft FNV Bondgenoten/Cabin Pressure haar CAO-voorstellen ingediend. FNV Bondgenoten vertegenwoordigt collega’s  in de cabine en bij de grondorganisatie en vormt mede daardoor een belangrijke partij tijdens de CAO-onderhandelingen. De voorstellen zijn  dan ook in goed overleg met onze FNV-collega’s ‘van de grond’ tot stand gekomen. Enkele voorstellen gelden voor alle KLM’ers, andere zijn specifiek op grond- dan wel cabinepersoneel gericht.

Wij kiezen er voor om in tegenstelling tot enkele andere vakbonden onze wensenlijst niet al te drastisch door de economische crisis te laten beperken. Enkele kwesties verlangen het zelfs om juist nu besproken te worden. Tegelijkertijd realiseren we ons dat het lastige onderhandelingen zullen worden. We hebben echter het volste vertrouwen in onze deskundige en ervaren onderhandelaars. Tevens kunnen we rekenen op de back-up van de grootste Nederlandse vakbond waar Cabin Pressure deel van uit maakt voor het best mogelijke resultaat! In de opsomming hieronder beperken wij ons tot de belangrijkste voorstellen die op het KLM Cabinepersoneel van toepassing zijn. Leidraad voor onze voorstellen is de uitslag van de onder onze leden/collega’s gehouden enquête. De hoogst scorende voorstellen zijn overgenomen. Voor de complete voorstellenlijst en een toelichting op de hieronder genoemde voorstellen verwijzen we je naar de volledige cao-voorstellenbrief zoals die aan KLM is gestuurd.

Algemeen:
 • Looptijd CAO van 1 jaar (1 april 2009 t/m 31 maart 2010)
 • 3,5% Salarisverhoging met ingang van april 2009
 • Werkzekerheid: Alle collega’s aan het werk houden door afspraken over deeltijd-WW (indien nodig), opleidingen en mobiliteit 

Specifiek Cabine:

Levensfasebewust personeelsbeleid:

 • Extra jaarlijks verlof voor medewerkers vanaf 50 jaar met 1 dag per jaar oplopend tot 10 dagen op 60-jarige leeftijd (zoals op de grond veelal al gebruikelijk).
 • De mogelijkheid om gedurende 2 jaar vrijwillig een grondfunctie te vervullen met behoud van salaris.

Tijdelijke maatregelen uit vorige CAO:

 • P in de sterkte: Voortzetting van de afspraak om op vluchten van meer dan 11.30 uur de P altijd boven de sterkte te laten vliegen (= extra positie voor een eenbander), te financieren voor de looptijd van de CAO
 • Niet meer dan twee keer voor 6.00 uur aanmelden: De uitvoering van deze afspraak voldoet niet altijd aan hetgeen er door ons mee werd beoogd, dus kiezen wij ervoor deze afspraak niet voort te zetten. In plaats daarvan doen wij voorstellen om de werkbelasting op Europa daadwerkelijk terug te brengen
 • Vliegen van 4e type: Voortzetting van de afspraak. Flexibiliteit voor CA en KLM.

Werk en vrije tijd:

 • Keuze in reisverlof: CA kan op basis van volledige vrijwilligheid maximaal drie dagen van het ICA-reisverlof op een teller zetten om deze op een later moment naar keuze, maar binnen zes maanden, in te zetten. Van het ICA-reisverlof moeten minimaal drie dagen resteren.
 • Volledige zeggenschap over CS-dagen binnen zes maanden nadat de CS-dagen zijn verworven

In stand houden van indeling bij ziekte:

 • Na ziekmelding blijft de indeling 7 werkdagen in stand om te voorkomen dat men langer doorvliegt dan medisch verantwoord is.

Redactie Cabin Pressure