"FOR" op je loonstrook: achtergrondinformatie

Regelmatig komen er bij de redactie vragen binnen over de loonstrook die iedere maand in je postvak ligt. Regelmatig zitten daar ook vragen bij over de afkorting “FOR” op je salarisbrief en de netto inhouding daarbij. We realiseren ons dat dit pittige kost is. Aan de hand van vijf vragen en antwoorden proberen we duidelijkheid te scheppen in wat voor veel collega’s onduidelijke materie is.

1. Wat houdt de Fiscaal Onzuivere Regeling (FOR) precies in?
De Fiscaal Onzuivere Regeling (FOR) is een  onderdeel van de pensioenregeling voor KLM Cabinepersoneel. Tegenwoordig wordt de regeling ook wel Netto Aanvullend Pensioen genoemd. Ontwikkelingen binnen pensioenland leidden er enige jaren geleden toe dat er veel te doen was m.b.t. het pensioen van KLM Cabinepersoneel. De overheid nam maatregelen om het minder aantrekkelijk te maken om voor je 65e met pensioen te gaan. In de nieuwe “Wet Fiscale Behandeling” wordt 65 jaar als normpensioenleeftijd gesteld. Een eerdere pensioenleeftijd wordt in die wet ontmoedigd en onaantrekkelijk gemaakt door deze extra duur te maken. Daarom werd in 2004 de FOR-regeling geïntroduceerd, een collectieve aanvullende regeling om het leed te verzachten.

2. Is de FOR aftrekbaar voor de belasting?
Pensioen is uitgesteld loon. Omdat het uitgesteld is hoef je daarover nog geen belasting te betalen. Dat hoeft pas als je het pensioen daadwerkelijk krijgt. Het percentage dat je ieder jaar mag sparen uit je brutoloon wordt door de overheid bepaald. Dit percentage heet “zuiver pensioen”. Je kunt ook iedere maand wat extra geld opzij leggen. Deze constructie wordt de “Fiscaal Onzuivere Regeling” genoemd. Over deze extra pensioenopbouw wordt belasting geheven en moet dus worden betaald uit je nettoloon. Er ontstaat daarmee een “fiscaal zuivere regeling” met pensioenopbouw tot het maximum dat de wet stelt en daarboven een “onzuivere regeling”. FOR is dus niet aftrekbaar.

3. Door wie en hoe wordt  de FOR uitgevoerd? 
De regeling wordt uitgevoerd door het pensioenfonds, de Blue Sky Group. De premie van de werknemer wordt direct omgezet in een zgn. “pensioenaanspraak”. De FOR premies worden op exact dezelfde wijze belegd als de overige middelen van het fonds. Er is gekozen voor een strategische mix van het fonds die vorig jaar bestond uit 45% aandelen, 45% rentegevend en 10% onroerend goed.

4. Kan ik er voor kiezen om geen gebruik te maken van de regeling?
Nee, dat kan niet. De FOR is in CAO-overleg tot stand gekomen. In de CAO (art. 10.10, blz 34) is bepaald dat elke werknemer deelnemer is van het pensioenfonds. De FOR maakt onderdeel uit van die pensioenregeling en is dus voor iedereen verplicht. Daarom is uitstappen niet mogelijk.

5. Waarom is er niet gekozen voor de mogelijkheid zelf een individuele verzekering af te sluiten?
Ten tijde van het ontstaan van de regeling was FNV Bondgenoten/Cabin Pressure nog geen CAO partij. Alle mogelijke varianten zijn indertijd door VNC en KLM bekeken. VNC wilde een aanvullende regeling met een verplicht karakter. Regelingen met een vrijwillig karakter vielen daarom af. Sparen en levensloop hadden een alternatief kunnen zijn. Het is jammer dat er niet voor gekozen is de keuze bij de individuele werknemer te laten. Dan had men vrijwillig voor de FOR regeling kunnen kiezen of voor een privé-voorziening die helemaal op individuele wensen had kunnen worden afgestemd. Gedragenheid van regelingen is tenslotte het grootst wanneer er sprake is van eigen keuzes en vrijwilligheid.

Redactie Cabin Pressure.