Sociaal akkoord met FNV onder voorbehoud

Zoals bekend is er deze week een principeakkoord gesloten tussen de FNV en het Kabinet. Het federatiebestuur van de FNV heeft dit woensdag voorgelegd aan de besturen van de zeventien FNV bonden, waartoe ook FNV Bondgenoten behoort. Aanstaande maandag bepaalt de Federatieraad hierover zijn standpunt en ook over hoe de bonden het akkoord zullen voorleggen aan hun leden. De 1,4 miljoen FNV leden beslissen namelijk of het akkoord wordt ondertekend of niet. De ledenraadpleging vindt plaats via een referendum en kan drie weken duren, aldus FNV voorzitter Agnes Jongerius. Tot die tijd geldt het akkoord nog niet.

AOW leeftijd
De verhoging van de AOW leeftijd naar 67 jaar is voor dit moment van tafel. Voor 1 oktober komt de Sociaal Economische Raad (SER) met alternatieven. In de SER zitten naast neutrale 'kroonleden', vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. Jongerius is ervan overtuigd dat de SER met betere en socialere alternatieven komt dan verhoging van de AOW leeftijd. De bezuiniging die het kabinet met deze maatregel wilde realiseren bedraagt circa vier miljard euro per jaar.

Pensioenen
De pensioenfondsen krijgen meer tijd en mogelijkheden om de dekkingsgraad weer op peil te brengen. FNV Bondgenoten is daar blij mee en wijst erop dat de problemen rond de pensioenfondsen niet acuut zijn en zich (eventueel) pas over dertig tot veertig jaar zullen manifesteren.

Deeltijd WW
In het sociaal akkoord is afgesproken dat (indien noodzakelijk) bedrijven op basis van vrijwilligheid, maar pas na goedkeuring door de vakbonden, kunnen overgaan tot deeltijd WW. Voordeel daarvan is dat werknemers daarbij op de loonlijst blijven staan, opleidingen kunnen volgen en dus volwaardig aan de slag kunnen wanneer de economie weer aantrekt. De regeling kan voor maximaal vijftien maanden gelden: in eerste instantie voor drie maanden en daarna eventueel voor nog tweemaal zes maanden. Neemt de werkgever de werknemer daarna niet terug in dienst dan krijgt hij een boete.

FNV Bondgenoten/Cabin Pressure: Méér mogelijkheden, méér invloed!

Onderdeel te zijn van een organisatie met zoveel invloed op de politiek is een extra reden om lid te worden van FNV Bondgenoten/Cabin Pressure. Wij zijn in eerste instantie een cabinebond, maar wel één met een bredere blik, meer mogelijkheden en meer invloed. Vooral ook in zwaar weer komt dat goed van pas.

Redactie Cabin Pressure