Verlofrechten in de zomer: 22 dagen!

Het aantal dagen zomerverlof waarop je als CA recht hebt is 22 dagen (combinatie van RV en JV). Dit recht is in de CAO vastgelegd in bijlage 3 artikel 4a en luidt als volgt:

“De KLM zal de vakantie zodanig toekennen, dat de werknemer ten minste 22 kalenderdagen aaneengesloten vrij van dienst is aanvangend in de periode van 1 mei tot 1 oktober (zomerverlof).”

Omdat niet alle Unit Managers en RSA’s hiervan op de hoogte lijken te zijn is het verstandig in de gaten te houden of je toegekende zomerverlof daadwerkelijk 22 dagen is. Mocht dit niet het geval zijn meldt dit dan per email bij je RSA met een verwijzing naar de betreffende CAO tekst. Graag ontvangt de redactie van Cabin Pressure een kopie van je mail via .

Redactie Cabin Pressure