Nieuwe aanwinst in ons team: Zakaria Boufangacha.

Zakaria Boufangacha

Om ons sterk groeiende ledental op alle fronten volop te kunnen ondersteunen, is het team van FNV Bondgenoten/Cabin Pressure sinds vorige maand gewijzigd. Zakaria Boufangacha is per 1 maart 2009 onze nieuwe bestuurder, naast Leen van der List.

Jong en enthousiast
Na zijn studie rechten in Utrecht kwam de 26 jarige Zakaria ruim een jaar geleden als juridisch consulent in dienst van FNV Bondgenoten. Aanvankelijk hield hij zich bezig met individuele belangenbehartiging. Na een interne stage als organizer voor de divisie Handel wilde hij zich enthousiast gaan toeleggen op collectieve dienstverlening. Omdat FNV Bondgenoten/Cabin Pressure op dat moment op zoek was naar uitbreiding van haar professionele ondersteuning was het contact met Zakaria snel gelegd. Na een intensief assessment-traject bleek hij de juiste persoon op de juiste plaats.

Theorie en praktijk
KLM is een nieuwe wereld voor hem, maar zijn inwerkperiode verloopt buitengewoon goed. De vele contacten die hij inmiddels heeft met collega’s uit onze kadergroep en de intensieve samenwerking met Leen van der List  en het Dagelijks Bestuur van FNV Bondgenoten/Cabin Pressure zijn een goede leerschool. Het werken met mensen uit de praktijk in combinatie met zijn professionele kennis van arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden maakt een optimale belangenbehartiging van het korps mogelijk. Zakaria is een aanwinst die nu en in de toekomst van grote toegevoegde waarde zal zijn voor de leden van FNV Bondgenoten/Cabin Pressure. Daar zijn we van overtuigd!

Redactie Cabin Pressure