FNV Bondgenoten/Cabin Pressure: KLM negeert sociaal akkoord.

KLM negeert de afspraken uit het sociaal akkoord tussen werkgevers, werknemers en de overheid in de onderhandelingen voor een nieuwe CAO. Het bedrijf sluit FNV Bondgenoten daarmee uit van de onderhandelingstafel.

“KLM wil alleen met ons over een CAO onderhandelen als we op voorhand akkoord gaan om alleen maar te willen praten over een minimale loonsverhoging en een bescheiden afspraak over werkgelegenheid”, aldus bestuurder Leen van der List. “Maar wij willen het juist over een breder pakket hebben. In het sociaal akkoord is namelijk sprake van uitruil tussen loonmatiging en kwalitatieve afspraken voor werknemers. Als KLM het daar überhaupt niet over wil hebben, dan negeren ze het gesloten akkoord en houden ze de grootste Nederlandse vakbond weg van de onderhandelingstafel”.

Voor wat, hoort wat
FNV Bondgenoten/Cabin Pressure wil met KLM best afspraken maken over een gematigde loonsverhoging, maar daar moeten dan wel goede afspraken tegenover staan. Bijvoorbeeld over voortzetting van de tijdelijke maatregelen,  levensfasebewust personeelsbeleid, een gezonde en ‘groene’ werkplek en verlaging van de werkdruk waar al twee jaar met een minimaal resultaat over gesproken wordt. Speciale aandacht verdient ook de beloningsverhouding binnen KLM. In deze tijden past het dat zowel aan de top als aan de onderkant dezelfde loonsverhoging wordt betaald. Wij willen daar harde afspraken over maken.

Op onze website zal zo snel mogelijk een verslag volgen van de ontwikkelingen die vandaag, 21 april, in het proces rond de CAO onderhandelingen hebben plaatsgevonden.

Redactie Cabin Pressure.