Houding KLM: belediging FNV Bondgenoten.

FNV Bondgenoten/Cabin Pressure wil niet geassocieerd worden met door KLM gedicteerde minimale afspraken.

“Bent u in staat en bereid om afspraken te maken die uitsluitend betrekking hebben op loon en een formulering over werkzekerheid, geldend voor de duur van 12 maanden?” Dat was op 17 april jl. de slotvraag van KLM aan de bonden waarop FNV Bondgenoten een duidelijk NEE liet horen, om vervolgens de onderhandelingstafel te verlaten.

Te veel en te zwaar
In een ultieme poging om als grootste vakbond van Nederland alsnog aan te kunnen haken bij het overleg dat vandaag werd hervat, is door onze onderhandelingsdelegatie een minimumpakket geformuleerd en gedeeld met KLM. Helaas beoordeelde KLM zelfs dit minimale pakket als “te veel en te zwaar”, waarmee voor ons elke basis voor verdere deelname aan het overleg verdween. Immers, een CAO zonder afspraken over bijvoorbeeld voortzetting van de tijdelijke maatregelen, levensfasebewust personeelsbeleid, verlichting van de werkdruk op Europa en een verantwoorde structurele loonsverhoging, is een CAO die door onze leden niet gewenst wordt. Bovendien is dat een CAO die mijlenver afstaat van de afspraken die zijn gemaakt in het sociaal akkoord.

Lege handen
De onderhandelingen tot nu toe wekken het beeld dat KLM met lege handen naar de onderhandelingstafel is gekomen en de bonden weinig tot niets te bieden heeft. Naar wij begrepen hebben wil KLM met betrekking tot de loonparagraaf niet verder gaan dan een minieme éénmalige uitkering onder de voorwaarde dat het bedrijfsresultaat 2009-2010 positief zal zijn. Dat zal in de praktijk dus waarschijnlijk neerkomen op niets. Qua werkzekerheidgarantie lijkt men niet verder te kunnen gaan dan een tekst die garantie geeft tot aan de deur.

Zwakke knieën?
Tot onze grote verbazing lijken de bonden die besloten hebben door te onderhandelen op basis van de uitnodiging van KLM zowel hun oorspronkelijke looneisen als inhoudelijke voorstellen te laten vallen en sturen juist zij nu aan op een minimale CAO. Het heeft er alle schijn van dat ze zo snel mogelijk, liefst deze week nog, daaronder hun handtekening willen zetten. Het is de vraag of het korps daar op termijn veel wijzer van zal worden. Wij denken van niet en willen komen tot kwalitatief goede afspraken met KLM. Daarom houden wij onze rug recht!

Sociaal-economische realiteit
Als het deze week inderdaad tot een minimale CAO-afspraak komt tussen KLM en de andere bonden, dan stelt het bedrijf zich naar ons oordeel buiten de huidige sociaal-economische realiteit. Daarnaast is het wat betreft FNV Bondgenoten/Cabin Pressure dan aan KLM om als één van de grootste werkgevers van Nederland aan het korps en de samenleving uit te leggen waarom een akkoord over slechts bescheiden arbeidsvoorwaardelijke verbeteringen en een begin van de invulling van de afspraken uit het sociaal akkoord voor haar niet maakbaar is.

Redactie Cabin Pressure