Email4crew en doorsturen nieuwsbrieven

Met ingang van 11 mei aanstaande verdwijnt de autoforward-functie van email4crew. Hiermee kon je je post direct door laten sturen naar een emailadres naar keuze. Als je onze nieuwsbrieven via email4crew ontvangt en de autoforward-functie gebruikt, kun je overwegen een ander adres aan ons op te geven. Stuur hiervoor een mail aan

Ook vragen we je aandacht voor het volgende: Als je onze digitale nieuwsbrieven doorstuurt aan collega’s, verzoeken we je de Bcc-adresknop te gebruiken om te verhinderen dat emailadressen van derden zichtbaar zijn. Dit om twee redenen: privacy en het voorkomen van spam. Bedankt voor je medewerking.

Redactie Cabin Pressure