Purser boven de sterkte kost wel degelijk geld

In het CAO-akkoord dat tussen KLM en VNC is gesloten, blijft de Purser boven de sterkte op de 747-Combi op de langere vluchten. Op het eerste gezicht een mooie afspraak, maar met betrekking tot de financiering zitten er wel wat addertjes onder het gras. Daarover lees je niets in de publicaties van VNC en KLM. Naar aanleiding van vragen van onze leden en andere collega’s gaan we in dit artikel nader in op de financiering van de ‘Purser boven de sterkte’ en maken wij je deelgenoot van onze kanttekeningen.

• De 747-Combi wordt steeds minder ingezet op vluchten van meer dan 11.30 uur en verdwijnt naar verwachting op termijn uit de KLM vloot. Je betaalt echter voor de situatie van nu en daarmee dus teveel.
• Het gaat om een tijdelijke maatregel, maar in de financiering zit een aantal structurele bronnen waardoor je dus tot in lengte van dagen blijft betalen.

Structurele financieringsbronnen zijn:

  • Beëindiging van de tijdelijke verhoging van de vervoersvergoeding naar €0,09 per km. (terug naar €0,08). De beëindiging geldt alleen voor cabinepersoneel.
  • Detacheringsafspraken waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen CA’s met tijdelijke en vaste contracten, alsof er twee soorten medewerkers zijn. Dit betekent structurele flexibiliteit (=geld) voor KLM. Probleem is verder dat deze afspraak mogelijk juridisch niet houdbaar is door het ongelijk behandelen van tijdelijke en vaste krachten. Als blijkt dat dat het geval is, dan zal KLM een andere structurele financieringsbron verlangen.
  • Omzetting van opslag sundries in een belastingvrije vergoeding van €15,50 per maand voor telefoon- en internetgebruik (voor deeltijders naar rato). Dit soort vergoedingen is echter aan limieten gebonden. Door de aard van ons beroep en de toename van e-learning, hebben we in de toekomst naar verwachting een hogere vergoeding voor telefoon- en internetgebruik nodig. Op dat moment bestaat de kans dat de grens van wat belastingvrij mag worden vergoed is bereikt, waardoor de meerkosten voor eigen rekening zullen komen. Bovendien is deze maatregel onder voorbehoud van goedkeuring door de fiscus, dus ook hiervoor geldt dat bij een afwijzing alternatieve financiering aan de orde is en beslag zal worden gelegd op middelen die nodig kunnen zijn voor compensatie van web-based trainingen.

Deels structurele/deels tijdelijke financiering:

  • Uitstel met twee jaar van de verhoging van de werkgeversbijdrage aan de levensloopregeling met 0,4% per jaar. Ook hier geldt een voorwaarde, namelijk dat er overeenstemming moet zijn over een nieuwe pensioenregeling (die ook nog wel eens flink duurder kan zijn dan de oude). Deelnemers aan de levensloopregeling lopen structurele opbrengsten mis, doordat ze deze verhoging later op hun spaarrekening kunnen zetten.

Tijdelijke financiering:

  • Oude JV-dagen ten gevolge van ziekte worden eenmalig afgebouwd en verplicht toegevoegd aan het reguliere winterverlof van 2009. De zeggenschap hierover is nihil.

Wij vinden dat je het korps open en eerlijk moet informeren over de voors en tegens van de afspraken die je maakt. De komende dagen zullen we duidelijk maken hoe wij om zullen gaan met wat er is afgesproken tussen KLM en VNC. Houd onze publicaties dus in de gaten. Vast staat in ieder geval dat we vooralsnog weigeren te berusten in wat er is afgesproken, want dat is te weinig en te duur!

Redactie Cabin Pressure

Steun ons, jezelf en je collega’s door vóór 1 juni over te stappen naar FNV Bondgenoten/Cabin Pressure, de vakbond voor KLM Cabinepersoneel die zich niet laat leiden door snelle resultaten waar we later spijt van krijgen. Vul het online aanmeldingsformulier op de website vandaag nog in!