(Voor)ultimatum aan KLM / Oproep aan leden

Het feit dat KLM uitsluitend met ons tot een CAO-akkoord wilde komen dat alleen een bescheiden loonsverhoging en een ‘flinterdunne’ afspraak over werkgelegenheid inhield, had tot gevolg dat FNV Bondgenoten (Grond en Cabin Pressure) zich vorige maand uit de CAO-onderhandelingen heeft teruggetrokken. Al onze andere voorstellen verklaarde KLM onbespreekbaar. Vervolgens is een CAO-akkoord gesloten met de bonden die zich wél konden vinden in de door KLM gedicteerde agenda. Zie hiervoor eerdere berichten op onze website.

Inmiddels is gebleken dat een zeer groot deel van de leden van FNV Bondgenoten het CAO-akkoord onacceptabel vindt en de houding van KLM in de onderhandelingen ervaart als een ernstige schending van het respect voor haar medewerkers.

Per brief hebben wij KLM in een voorultimatum laten weten dat wij, onverlet het bereikte akkoord met de andere bonden, op korte termijn op basis van een door ons opgesteld minimum eisenpakket verder willen praten. Zo willen wij alsnog komen tot een acceptabele CAO die kan rekenen op de goedkeuring van onze leden en meer draagvlak binnen de onderneming. Daarbij geven wij KLM te kennen uitonderhandeld te zijn als dit niet mogelijk blijkt te zijn, of indien zij afwijzend, of in het geheel niet reageert vóór 20 mei, 13.00 uur. In dat geval stellen wij in samenspraak met onze leden een definitief ultimatum vast na afloop waarvan rekening moet worden gehouden met maatregelen die onze vraag kracht bijzetten. Wij vragen zowel in deze fase als bij een mogelijk definitief ultimatum ook de aandacht van de pers voor de houding van KLM en onze reactie daarop.

In het voorultimatum doen wij forse concessies ten opzichte van onze oorspronkelijke voorstellen. Dat doen we om onze wil te tonen om alsnog met KLM tot een CAO te komen. Het (ant)woord is aan KLM en aan hen de afweging om op ons eisenpakket in te gaan of het risico van een conflict te lopen. Wij zijn voor beide opties klaar, maar natuurlijk ligt onze voorkeur bij de eerste optie.

Klik hier voor de brief van FNV Bondgenoten aan KLM over het voorultimatum


Laat zien dat je het er niet mee eens bent!

Onze actieve leden (allen vliegende collega’s) en bestuurders, houden in deze periode op regelmatige basis flyeracties op het bordes voor het bemanningencentrum om zoveel mogelijk collega’s te informeren over de ontwikkelingen. Dit doen zij omdat zij ervan overtuigd zijn dat, ook of misschien wel juist onder de huidige economische omstandigheden, een betere CAO mogelijk is. De reacties zijn bemoedigend. Omdat zij dit in hun vrije tijd doen, vragen we je hen daarbij te helpen. Je staat altijd met een of meer van de actieve leden.

In ieder geval tot en met 23 mei willen we dagelijks aanwezig zijn op de volgende tijden:

  • 06.00-09.00 uur
  • 11.30-14.00 uur
  • 17.00-19.30 uur

Geef je op via   onder vermelding van de datum en de tijd dat je wilt komen helpen.

Redactie Cabin Pressure