KLM nodigt ons uit voor verder overleg!

Van KLM hebben we zojuist de uitnodiging ontvangen om in overleg te treden over het door ons uitgebrachte voorultimatum met betrekking tot de CAO. Dat overleg vindt vandaag, dinsdag 19 mei plaats. Hiermee laat KLM het vooralsnog niet aankomen op een confrontatie tussen het bedrijf en de leden van FNV Bondgenoten (Grond en Cabine). Dat willen wij bestempelen als een eerste succes en een resultaat van de door ons gekozen opstelling! Wij nemen de uitnodiging van KLM serieus en dat betekent dat we er op vertrouwen dat we met KLM inhoudelijk in gesprek komen over wat we in het voorultimatum hebben gesteld.

Of het gesprek ook tot een voor onze leden aanvaardbaar resultaat leidt moet nog gaan blijken. Het is een goede gewoonte om op het moment dat je nog (of weer in dit geval) in gesprek bent geen acties te voeren. Er is dan ook besloten de demonstratie van woensdag 20 mei, 13.00 uur bij het KLM hoofdkantoor in Amstelveen te annuleren. Het antwoord op ons voorultimatum hoeven we daar niet meer op te halen, want dat wordt gegeven tijdens het gesprek van dinsdag 19 mei nemen we aan.

Zodra dit overleg leidt tot concrete resultaten, dan zullen we die natuurlijk delen met onze leden. Vervolgens zullen we zoals het hoort aan alle leden vragen om hun mening daarover te geven. Blijft resultaat onverhoopt uit, dan rest ons geen andere keuze dan vast te stellen dat we uitonderhandeld zijn en dat we onze eisen op een andere manier binnen zullen moeten halen. Wij gaan er echter vanuit dat net als bij ons, er ook aan KLM zijde sprake is van gezond verstand. Wanneer dat zegeviert, moet een voor onze leden aanvaardbaar CAO-resultaat maakbaar zijn.

De onderhandelingsdelegatie