Referendum CAO 2009-2010

Op 4 mei 2009 stelde FNV Bondgenoten/Cabin Pressure al haar leden in kennis van het onderhandelingsresultaat dat door een vijftal vakbonden was bereikt met KLM over de CAO 2009-2010. We gaven daarbij uitgebreide informatie en informeerden hen over onze afwegingen en beoordeling van dat resultaat en ons besluit om als vakbond met een rechte rug niet betrokken te willen zijn bij het resultaat dat voorlag. Daarnaast publiceerden we op 6 mei het artikel Een betere CAO is haalbaar, als je maar wilt!

Een korte terugblik
Toen bleek dat een aantal vakbonden zich in een hoog tempo akkoord verklaarde met het resultaat zoals dat op 24 april 2009 werd bereikt is er door FNV Bondgenoten een voorultimatum aan KLM uitgebracht. Daarin formuleerden we aanvullende eisen op  dat wat was bereikt met die andere vakbonden. Het uitbrengen van dit voorultimatum en de activiteiten daaromheen, waaronder het uitdelen van pamfletten op het bordes van het BMC, leidden er toe dat KLM ons uitgenodigde tot een gesprek. In dit gesprek reageerde KLM op ons voorultimatum. De uitkomst daarvan is vastgelegd in een brief van KLM aan FNV Bondgenoten die hier is te downloaden.

De inhoud van die brief kan niet anders dan als aanvullend worden uitgelegd op de eerder gesloten overeenkomsten tussen KLM en de andere vakbonden. Wij ervaren dat als een succes van FNV Bondgenoten/Cabin Pressure dat is behaald voor onze leden, maar vooral ook met hun steun.

Referendum: alle leden stemmen mee!
Het is nu aan al onze leden om te beoordelen of dat wat er is afgesproken voldoende is, om met KLM tot een akkoord te komen. Zij zijn vandaag via een brief op hun huisadres dan ook van harte uitgenodigd om hun oordeel te geven door middel van een referendum. We maken daarbij de kanttekening dat het principeakkoord over de financiering van de tijdelijke maatregelen door ons niet wordt onderschreven maar gedoogd. Dat betekent dat we de financiering voor de looptijd van de CAO respecteren, maar dat we ons het recht voorbehouden om bij de volgende onderhandelingen voorstellen tot wijziging van de financiering in te dienen.

De economische situatie in ogenschouw nemend zijn wij ervan overtuigd dat dit uiteindelijke resultaat (na onze aanvullende afspraken met KLM van 19 mei 2009) meer aansluit bij waar FNV Bondgenoten/Cabin Pressure voor staat.

Redactie Cabin Pressure

Ook op zoek naar een echte professionele transparante en democratische vakbond met ruggengraat waar iedereen een stem heeft? Stap dan over en meld je nu aan via www.cabinpressure.nl