PBS: Proefdraaien van start ondanks ons advies.

Op 15 mei 2008, nu ruim een jaar geleden, besloten KLM en VNC om gezamenlijk op te trekken met betrekking tot PBS. Men koos samen vol overtuiging voor de ingeslagen weg. Dat betekende in de ogen van FNV Bondgenoten/Cabin Pressure te veel flexibiliteit aan de kant van de KLM en te weinig zeggenschap en invloed op de indeling voor het korps. Wij spraken daarover destijds dan ook onze grote teleurstelling uit. We eisten wel volledig te worden betrokken bij het opstellen en de toetsing van alle evaluatiecriteria waaraan PBS moet voldoen tijdens het proefdraaien.

Criteria
Op basis van de gegevens die we nu kennen hebben we m.b.t. het halen van enkele van die criteria tijdens het proefdraaien(zie hieronder) ernstige twijfels:

  • De participatie in het schaduwdraaien moet minimaal 60% van het korps zijn;
  • De participatie van nevenfunctionarissen moet minimaal 50% zijn;
  • De participatie per functie moet minimaal 50% zijn;
  • De participatie per contractpercentage moet minimaal 50% zijn;
  • Het aantal mensen dat tussentijds stopt zal tijdens de periode van het schaduwdraaien niet groter zijn dan 10%;
  • De gebruikersvriendelijkheid wordt tijdens de periode van schaduwdraaien beoordeeld met minimaal een 7.

Een biedingensysteem dat niet voldoet aan deze criteria is een systeem dat door FNV Bondgenoten/Cabin Pressure niet zal worden geaccepteerd!

Ons advies
Vandaag, 16 juni, moest in aanloop naar het live gaan van PBS worden besloten of met het proefdraaien kon worden gestart. KLM krijgt daarvoor maar één kans, dus moet het ook in één keer goed gaan. FNV Bondgenoten/Cabin Pressure heeft vandaag nogmaals laten weten hierover grote zorgen te hebben en heeft KLM dringend geadviseerd het proefdraaien (en daarmee het live gaan van PBS op 09-09-09) te heroverwegen! KLM heeft dit advies echter naast zich neergelegd en neemt daarmee in onze ogen een zeer groot risico.

Deel je ervaringen
Desondanks roepen we iedereen op om mee te doen met de proef, de enquêtes in te vullen en je ervaringen en mening in ieder geval te delen met KLM, maar zeker ook met ons. Hoe groter namelijk de respons is, hoe duidelijker het wel of niet bestaan van draagvlak voor PBS zal zijn.

Redactie Cabin Pressure.

 Lid worden? Meld je nu aan via de website!