Nieuwe Influenza A, H1N1, ofwel: Mexicaanse griep.

De Mexicaanse griep, iedereen heeft het erover. Voor de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) groot alarm, voor de meeste Nederlanders nog héél ver weg. In dit artikel wil FNV Bondgenoten/Cabin Pressure duidelijk maken waarover we het nou eigenlijk hebben, wat de oorzaken zijn, wat het gevaar is voor ons als vliegend personeel en wat we eraan kunnen doen.

Waarover praten we?
Officieel is de naam: Nieuwe Influenza A (H1N1) en de verschijnselen lijken op die van een gewone griep. Aan de bekende griepsoorten bezwijken meestal oude en kwetsbare mensen. De Mexicaanse griep treft vaak juist sterke, gezonde, jonge mensen.

In Nederland wordt ook een uitbraak verwacht, waarschijnlijk ná de zomer. Voor een bedrijf als KLM kan dat grote gevolgen hebben. In het ernstigste geval kan het leiden tot tijdelijke uitval van 10% tot 30% van alle medewerkers. Een situatie met veel zieke collega’s legt extra druk op degenen die de ziekte niet krijgen. Je kunt je ook voorstellen dat de samenleving ontwricht raakt wanneer een groot deel van de bevolking ziek wordt. Dat heeft ook direct gevolgen voor alles wat met transport te maken heeft. Zo kan het zijn dat KLM op enig ogenblik niet genoeg fitte medewerkers heeft om de normale vluchtuitvoering te realiseren, met alle gevolgen van dien.

Oorzaken
De Mexicaanse griep is een ziekte van de luchtwegen die veroorzaakt wordt door het influenzavirus. De ziekte kan van mild tot ernstig verlopen en wordt veroorzaakt door een nieuw griepvirus. Dat is anders dan al bekende menselijke griepvirussen en is in staat om zich van mens op mens te verspreiden. De meest voorkomende symptomen van de griep zijn: koorts, koude rillingen, hoofdpijn, spierpijn, moeheid en een droge hoest. Het hoesten kan lang aanhouden, de overige klachten verdwijnen meestal na 2 tot 7 dagen. Door de griep kunnen al bestaande ziekten verergeren of ontregeld raken.

Gevaren
Bij de tot nu toe bekende grieppatiënten lijkt de Mexicaanse griep niet anders of ernstiger te verlopen dan gewone griep. Opvallend is wél dat er in verhouding veel jonge mensen door getroffen worden. FNV Bondgenoten/Cabin Pressure is van mening dat vliegend personeel door hun vele contacten met passagiers een extra risico lopen. Daarom is het tijdig treffen van preventieve maatregelen van groot belang.

Werkgevers waarvan werknemers beroepsmatig blootgesteld kunnen worden aan de Mexicaanse griep (zoals bij KLM) moeten het risico op blootstelling inschatten en zoveel mogelijk beperken, door op tijd maatregelen te treffen. Dat vloeit voort uit de Arbo-wet. Goed werkgeverschap vraagt óók dat werkgevers tijdig gepaste maatregelen nemen om eventuele verspreiding van de griep onder hun medewerkers tegen te gaan.

Concreet betekent dit dat KLM zou kunnen besluiten om alle vliegende collega’s virusremmers (Tamiflu) aan te bieden zodra dat voldoende beschikbaar is. Daarnaast zou er gekeken kunnen worden of er speciale maatregelen getroffen moeten worden voor risicogroepen, zoals zwangeren en personen die op medische gronden sowieso al in aanmerking komen voor de jaarlijkse griepprik.

Wat doen we eraan?
Zowel KLM als vakbonden doen er goed aan om tijdig voorbereid te zijn op een eventuele grieppandemie. De gevolgen kunnen immers aanzienlijk zijn. Een goede en tijdige gezamenlijke voorbereiding is essentieel en beperkt mogelijke toekomstige problemen. We hebben KLM dan ook uitgenodigd om samen met ons, en waar nodig de Groepscommissie of Ondernemingsraad, een pakket van maatregelen af te spreken voor het geval deze griepvariant daadwerkelijk leidt tot een groot aantal ziektegevallen.

Voor meer informatie kun je terecht op de volgende websites:

Redactie Cabin Pressure.