Verdere professionalisering Cabin Pressure

Als sterk groeiende vakbond voor KLM Cabinepersoneel werken wij hard aan de professionalisering van onze organisatie en dienstverlening. Niet alleen houden wij ons bezig met collectieve zaken (CAO, cabineoverleg, groepscommissie, pensioenen enz.), maar ook met individuele dienstverlening. Meer leden betekent een toename van het aantal informatieverzoeken en hulpvragen. Om de toename van werkzaamheden organisatorisch in goede banen te leiden en om onze kennis verder te vergroten, kwamen bestuurders, Dagelijks Bestuur en actieve leden onlangs bijeen voor een 3-daagse training.

cursus_fnv_groep.jpgHet belangrijkste doel was te komen tot een effectieve en efficiënte taakverdeling, gebruikmakend van de kennis en interesses van de individuele kaderleden. Ook waren enkele medewerkers van het Juridisch Adviescentrum (JAC) van FNV Bondgenoten aanwezig. Met hen zijn afspraken gemaakt over het behandelen van vragen van leden op juridisch gebied. Daarmee is alle kennis in eigen huis en kunnen onze leden vertrouwen op uiterst persoonlijke en deskundige bijstand en advies op alle terreinen. Diverse specialisten waren uitgenodigd om te spreken over onder andere onze werk –en rusttijdenregeling, arbeidsrecht, ziekte en arbeidsongeschiktheid. De eerste reacties zijn positief.

Verder kunnen we melden dat vanwege de ledengroei John Visser het Dagelijks Bestuur (ad interim) komt versterken. Zijn formele kandidaatstelling/verkiezing zal plaatsvinden tijdens de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. John zal zich onder andere gaan bezighouden met de WRR en pensioenen.

cursus_fnv_db.jpg (Dagelijks Bestuur, vlnr: Annetje Koreman, Wil Fortgens, Huib den Ouden en John Visser)    

 

  

 

 

Kortom, FNV Bondgenoten/Cabin Pressure ontwikkelt zich steeds verder. Zodoende kunnen we de belangen van het KLM Cabinepersoneel, JÓUW belangen, nog beter behartigen.

Redactie Cabin Pressure

Ben je nog geen lid, kies dan voor een professionele cabinebond die doorpakt en zich niet laat verleiden tot successen op korte termijn. Een bond die duidelijk en eerlijk is en bij alle belangrijke besluiten al haar leden raadpleegt. Ga naar het online aanmeldingsformulier.