Poll over IPB-regeling

In 2007 startte een proef die meer gelijkheid bracht in de IPB-regeling. KLM stelde de A-status (C/M-prioriteit) toen open voor alle KLM-ers met 20 dienstjaren. De A-status hield ook in dat men op een beter PSN-nummer reisde (-15 punten). Tot dan toe gold de A-status voor een beperkt aantal categorieën werknemers: managers in MSG-schalen 4-6, piloten na 8 jaar en pursers na 15 jaar). Tijdens de proef kregen alle KLM’ers met 20 dienstjaren niet alleen de C/M-prioriteit, maar ook de puntenaftrek.

Na afloop van de proef bleef de A-status voor collega’s met een dienstverband van 20 jaar en langer bestaan, echter zonder de puntenaftrek. Juist dit PSN-nummer bepaalt of je wel of niet meekomt op een vlucht als het aantal stoelen beperkt is. Ook verliezen zij de A-status weer na hun pensioen. De groepen collega’s die van oudsher de A-status kregen, hielden na de proef de puntenaftrek wél, alsmede de C/M-rechten na pensionering. Met andere woorden: de evenwichtigheid van de proef is deels weer tenietgedaan door het ontstaan van de zogenaamde ‘A-status min,’ waarbij KLM-collega’s die net zo hard werken, worden achtergesteld.

FNV Bondgenoten/Cabin Pressure is voor een eerlijke en rechtvaardige IPB-regeling en zijn benieuwd hoe de lezers van de website daarover denken. Doe daarom mee aan de poll op de startpagina.

Redactie Cabin Pressure