Herhaling oproep kandidaten Ondernemingsraad en Groepscommissie

In het voorjaar van 2010 vinden er weer verkiezingen plaats voor de Groepscommissie (GC) en de Ondernemingsraad (OR). Na de succesvol verlopen verkiezingen van 2007 zal ook FNV Bondgenoten/Cabin Pressure weer kandidaten op de kieslijsten plaatsen. Wij zijn daarom op zoek naar enthousiaste collega’s in alle functies en deeltijdpercentages die zich in de GC of in de OR voor de belangen van het KLM-(cabine)personeel willen inzetten. 

Tot 10 september aanstaande kun je je nog opgeven.

Als GC- of OR-lid kun je je daadwerkelijk actief inzetten voor je collega’s. Daarnaast kun je in een vroeg stadium invloed uitoefenen op belangrijke ontwikkelingen. Het is een verantwoordelijke en serieuze taak, want je vertegenwoordigt duizenden collega’s.

De OR spreekt met de KLM-directie over onderwerpen die, over het algemeen, het gehele bedrijf raken. De OR bestaat uit 25 leden en 18 plaatsvervangers, afkomstig uit alle bedrijfsonderdelen van KLM. Zij zijn door 7 verschillende vakbonden kandidaatgesteld. Informatie over wat er zoal besproken wordt, kun je vinden in het blad OR Info alsmede op MyKLM.

De Groepscommssie bestaat uit 20 leden die door FNV Bondgenoten/Cabin Pressure en VNC kandidaatgesteld zijn en door het cabinepersoneel zijn gekozen. Ook zijn er 3 collega’s die het grondpersoneel van Inflight Services vertegenwoordigen. In de groepscommissie komen zaken op de agenda die specifiek voor Inflight Services gelden en dus direct met je eigen werk te maken hebben. In het GROCA-bulletin dat je maandelijks in je postvak aantreft, kun je over die zaken lezen.

Om je een idee te geven: het werk kost je ongeveer een week per maand en doe je hoofdzakelijk in KLM-tijd. De dagen die je aan GC- of OR-werk kwijt bent, worden grotendeels met vrije dagen gecompenseerd. Over deze vrije dagen en over je jaarlijks verlof kun je zelf beschikken. Daartegenover staat dat je ook wel eens werkzaamheden in eigen tijd zult moeten verrichten (bijvoorbeeld het lezen en beantwoorden van emails). De zittingstermijn is drie jaar.

Als je je opgeeft als kandidaat voor de Groepscommissie of de Ondernemingsraad, dan gooien we je niet zomaar in het diepe. FNV Bondgenoten verzorgt dan een training in medezeggenschap die je een goede basis geeft voor GC- of OR-werk. 

Heb je interesse, stuur dan een email aan met daarin een korte omschrijving van jezelf (o.a. functie, vliegervaring en eventueel andere relevante ervaring) en je motivatie om je kandidaat te stellen. Te zijner tijd zal er een selectie van kandidaten plaatsvinden. Ook als je vragen hebt, kun je via ons emailadres contact opnemen.

 

Redactie Cabin Pressure